Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

A nosa cultura: arquitectura popular, lendas, crenzas, mitoloxía, oficios tradicionais, festas e tradicións

ARQUITECTURA POPULAR GALEGA


Cruceiro, arquitectura popular galega


As construccións galegas máis representativas

Os muíños en Galicia

As pallozas: reflexo do patrimonio cultural de Galicia

Os cruceiros en Galicia

Os fornos comunais en Galicia

Os hórreos 

Os petos de ánimas

OFICIOS TRADICIONAIS GALEGOS


 

Os oficios máis tradicionais de Galicia

Oficios artesanais: O Liño

Oficios artesanais: Os canteirosAfiadores, un dos oficios traidcionais galegos

Oficios artesanais: Os cesteiros

Oficios artesanais: Os oleiros 

Oficios artesanais: Os oleiros en Buño

Oficios artesanais: Traballo con metais

Oficios tradicionais: Os afiadores

O "barallete", a xerga dos afiadores

Muiñeira do afiador (Ben-Cho-Sey)

O encaixe de Camariñas

O carbón e os carboeiros

 

CRENZAS RELIXIOSAS GALEGAS


 

Almanzor e a lenda das campás de CompostelaPeregrinacións a Santiago de Compostela, Galicia

O mosteiro de Carboeiro e a súa lenda

O Milagre do Santo Graal de Pedrafita do Cebreiro

O Mosteiro de Armenteira e a súa lenda

A lenda do bispo Santo e as Invasións Viquingas

A Pobra do Caramiñal e a procesión das mortallas

A Virxe da Franqueira, a súa aparición e a súa lenda

A Virxe da Lanzada e o baño das nove ondas

O Santuario da Virxe da Barca

O Santuario de San Bieito de Lores e a súa romaría

"A San Andrés de Teixido, vai de morto quen non foi de vivo"

Compostela e o camiño de Santiago

Os camiños a Compostela

Repxiosidade, crenzas e prácticas vitais no campesiñado galego

Demos íntimos do pobo galego

FESTAS E TRADICIÓNS


 

A noite do 31 de Outubro

Halloween e o ano novo celta en Galicia

San Martiño, o ritual da matanza do porcoA festa do Magosto, o reinado da castaña

Festas estacionais: A escasula, a esfollada e a espadelada

A festa do Magosto e o reinado da castaña 

Festas do ciclo anual: A celebración dos  Magostos

O castiñeiro de Pombariños

Tradicións e crenzas na vida mariñeira

O Nadal, as orixes e costumes

Panxoliñas e vilancicos de Nadal

O Nadal na Galicia tradicional

O tizón de Nadal (por Ramón Otero Pedraio)

A Candeloria, a festa da luzPeliqueiros no Entroido de Laza

As orixes e os ritos do Entroido

Festas estacionais: A malla

Os Maios en Galicia e as súas manifestacións

A Festa da Istoria de Ribadavia

A noite meiga de San Xoán

A festa do Corpus de Ponteareas

Compostela e o camiño de Santiago

Experiencias do camiño, pola prof. Teresa Márquez Sanmartín  

 

LENDAS POPULARES GALEGAS


A Santa Compaña

A trabe de ouro e a trabe de alquitrán (Lenda da parroquia de Vilariño)

O Lobishome

A lenda da doniña cerva

O Ciprianillo nas crenzas galegas

Lenda da Lagoa de Antela (A Limia, Ourense)

Lenda das Lavandeiras do Sil

Lendas galegas: A loba brancaLendas da ponte sobre o río Eume

Lendas das Covas do Rei Cintoulo

A ponte sobre o Rio Eume e as suas lendas

A Mariña Lucense e as lendas de sereas

A Santa Compaña

Lenda de Macías O Namorado

LENDAS GALEGAS ( a sección de Manuel Rivas Álvarez )

MITOLOXÍA GALEGA


 

Breogán na mitoloxía galegalume

A importancia do aire na cultura galega

A importancia da auga na cultura galega

A importancia do lume na cultura galega

As meigas nas crenzas galegas

A simboloxía da serpe na cultura galega

A simboloxía da terra - O círculo

A simboloxía da terra - O lar ou lareira

A simboloxía da terra - Os cruces de camiños e as encrucilladasA morte nas crenzas galegas

A simboloxía da terra - Os santuarios

O culto ás árbores en Galicia

Os espíritos nas crenzas galegas

As bruxas nas crenzas galegas

O culto ó sol nas crenzas galegas

A influencia da lúa no calendario cristián

A noite na cultura galega

A morte e as ánimas nas crenzas galegas

Os días e os números nas crenzas galegasCastiñeiro en Galicia

O demo nas crenzas galegas

O culto ós astros na cultura galega

Os animais nas crenzas galegas 

O castiñeiro en Galicia

A percepción do tempo na cultura espiritual galega

El ciclo anual festivo en el mundo celta (en castelán)

SOCIEDADE GALEGA E COSTUMES


 

A cociña tradicional galega

Breve historia da pesca en GaliciaCrenzas relixiosas galegas

Vida mariñeira tradicional: a muller e o home

A introducción da pataca en Galicia

As fontes e os pozos de auga

O traxe tradicional galego

O carbón e os carboeiros 

Ermida e festas de San Cibrán, por Anxo S. Porto Ucha

A capela de Santa Olaia en Guláns

Mulleres galegas de onte e de hoxe

A emigración galega a América

Un galego chamado Juan Moreira

O gaiteiro tradicional

FEITOS HISTÓRICOS


A destrucción da vila de Cangas polos turcos Feitos históricos de Galicia

A batalla naval de Rande

Inés de Castro, raína despois de morta

María Castaña: líder do levantamento contra o bispo de Lugo

María Pita, unha muller á defensa da cidade da Coruña

O Reino de Galicia e o Marechal Pero Pardo de Cela

Gallaecia:  A Galicia Romana

María Soliña, As Bruxas de Cangas e a Inquisición 

A Carabela Pinta e as noticias dun novo mundo

O fusilamento dos Mártires de Carral

A cidade de Ourense

A Muralla Romana de Lugo, Patrimonio da Humanidade Muralla romana da cidade de Lugo

Breve historia da cidade de Lugo

Breve historia da cidade de Pontevedra

Os bretóns no noreste de Galicia

A literatura galega na Idade Media

A Primeira publicación de Cantares Gallegos

María Balteira: protagonista de cantigas medievais

Emilia Pardo Bazán: pionera na defensa dos dereitos da muller 

Historia da lingua e literatura galegas

Ramón Verea: a invención da primeira calculadora

Un astrónomo galego: Don Ramón Aller Ulloa

Enrique Heraclio Botana e os comezos do socialismo

Fermín Penzol, un galeguista de militancia disciplinada  O berce de Cristóbal Colón

O berce de Colón 

25 de xullo : O día da patria galega

As sete provincias antigas

Os xudeus en Ribadavia

Cronoloxía de Galicia

Frei Rosendo Salvado, un galego en Australia

Unha baralla do século XVII

OBRA LITERARIA E LENDAS


"Ponteareas máxica" (Manrique Fernández)

O lamento da Frouxeira, romance popular

Visita a  nosa sección de literatura