Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

A nosa cultura: arquitectura popular, lendas, crenzas, mitolox?, oficios tradicionais, festas e tradici?s

ARQUITECTURA POPULAR GALEGA


Cruceiro, arquitectura popular galega


As construcci?s galegas m?s representativas

Os mu?os en Galicia

As pallozas: reflexo do patrimonio cultural de Galicia

Os cruceiros en Galicia

Os fornos comunais en Galicia

Os h?reos 

Os petos de ?imas

OFICIOS TRADICIONAIS GALEGOS


 

Os oficios m?s tradicionais de Galicia

Oficios artesanais: O Li?

Oficios artesanais: Os canteirosAfiadores, un dos oficios traidcionais galegos

Oficios artesanais: Os cesteiros

Oficios artesanais: Os oleiros?

Oficios artesanais: Os oleiros en Bu?

Oficios artesanais: Traballo con metais

Oficios tradicionais: Os afiadores

O "barallete", a xerga dos afiadores

Mui?ira do afiador (Ben-Cho-Sey)

O encaixe de Camari?s

O carb? e os carboeiros

 

CRENZAS RELIXIOSAS GALEGAS


 

Almanzor e a lenda das camp? de CompostelaPeregrinaci?s a Santiago de Compostela, Galicia

O mosteiro de Carboeiro e a s? lenda

O Milagre do Santo Graal de Pedrafita do Cebreiro

O Mosteiro de Armenteira e a s? lenda

A lenda do bispo Santo e as Invasi?s Viquingas

A Pobra do Carami?l e a procesi? das mortallas

A Virxe da Franqueira, a s? aparici? e a s? lenda

A Virxe da Lanzada e o ba? das nove ondas

O Santuario da Virxe da Barca

O Santuario de San Bieito de Lores e a s? romar?

"A San Andr? de Teixido, vai de morto quen non foi de vivo"

Compostela e o cami? de Santiago

Os cami?s a Compostela

Repxiosidade, crenzas e pr?ticas vitais no campesi?do galego

Demos ?timos do pobo galego

FESTAS E TRADICI?S


 

A noite do 31 de Outubro

Halloween e o ano novo celta en Galicia

San Marti?, o ritual da matanza do porcoA festa do Magosto, o reinado da casta?

Festas estacionais: A escasula, a esfollada e a espadelada

A festa do Magosto e o reinado da casta??

Festas do ciclo anual: A celebraci? dos? Magostos

O casti?iro de Pombari?s

Tradici?s e crenzas na vida mari?ira

O Nadal, as orixes e costumes

Panxoli?s e vilancicos de Nadal

O Nadal na Galicia tradicional

O tiz? de Nadal (por Ram? Otero Pedraio)

A Candeloria, a festa da luzPeliqueiros no Entroido de Laza

As orixes e os ritos do Entroido

Festas estacionais: A malla

Os Maios en Galicia e as s?s manifestaci?s

A Festa da Istoria de Ribadavia

A noite meiga de San Xo?

A festa do Corpus de Ponteareas

Compostela e o cami? de Santiago

Experiencias do cami?, pola prof. Teresa M?quez Sanmart? ?

 

LENDAS POPULARES GALEGAS


A Santa Compa?

A trabe de ouro e a trabe de alquitr? (Lenda da parroquia de Vilari?)

O Lobishome

A lenda da doni? cerva

O Ciprianillo nas crenzas galegas

Lenda da Lagoa de Antela (A Limia, Ourense)

Lenda das Lavandeiras do Sil

Lendas galegas: A loba brancaLendas da ponte sobre o r? Eume

Lendas das Covas do Rei Cintoulo

A ponte sobre o Rio Eume e as suas lendas

A Mari? Lucense e as lendas de sereas

A Santa Compa?

Lenda de Mac?s O Namorado

LENDAS GALEGAS ( a secci? de Manuel Rivas ?varez )

MITOLOX? GALEGA


 

Breog? na mitolox? galegalume

A importancia do aire na cultura galega

A importancia da auga na cultura galega

A importancia do lume na cultura galega

As meigas nas crenzas galegas

A simbolox? da serpe na cultura galega

A simbolox? da terra - O c?culo

A simbolox? da terra - O lar ou lareira

A simbolox? da terra - Os cruces de cami?s e as encrucilladasA morte nas crenzas galegas

A simbolox? da terra - Os santuarios

O culto ? ?bores en Galicia

Os esp?itos nas crenzas galegas

As bruxas nas crenzas galegas

O culto ?sol nas crenzas galegas

A influencia da l? no calendario cristi?

A noite na cultura galega

A morte e as ?imas nas crenzas galegas

Os d?s e os n?eros nas crenzas galegasCasti?iro en Galicia

O demo nas crenzas galegas

O culto ? astros na cultura galega

Os animais nas crenzas galegas?

O casti?iro en Galicia

A percepci? do tempo na cultura espiritual galega

El ciclo anual festivo en el mundo celta (en castel?)

SOCIEDADE GALEGA E COSTUMES


 

A coci? tradicional galega

Breve historia da pesca en GaliciaCrenzas relixiosas galegas

Vida mari?ira tradicional: a muller e o home

A introducci? da pataca en Galicia

As fontes e os pozos de auga

O traxe tradicional galego

O carb? e os carboeiros?

Ermida e festas de San Cibr?, por Anxo S. Porto Ucha

A capela de Santa Olaia en Gul?s

Mulleres galegas de onte e de hoxe

A emigraci? galega a Am?ica

Un galego chamado Juan Moreira

O gaiteiro tradicional

FEITOS HIST?ICOS


A destrucci? da vila de Cangas polos turcos Feitos hist?icos de Galicia

A batalla naval de Rande

In? de Castro, ra?a despois de morta

Mar? Casta?: l?er do levantamento contra o bispo de Lugo

Mar? Pita, unha muller ?defensa da cidade da Coru?

O Reino de Galicia e o Marechal Pero Pardo de Cela

Gallaecia:  A Galicia Romana

Mar? Soli?, As Bruxas de Cangas e a Inquisici? 

A Carabela Pinta e as noticias dun novo mundo

O fusilamento dos M?tires de Carral

A cidade de Ourense

A Muralla Romana de Lugo, Patrimonio da Humanidade Muralla romana da cidade de Lugo

Breve historia da cidade de Lugo

Breve historia da cidade de Pontevedra

Os bret?s no noreste de Galicia

A literatura galega na Idade Media

A Primeira publicaci? de Cantares Gallegos

Mar? Balteira: protagonista de cantigas medievais

Emilia Pardo Baz?: pionera na defensa dos dereitos da muller 

Historia da lingua e literatura galegas

Ram? Verea: a invenci? da primeira calculadora

Un astr?omo galego: Don Ram? Aller Ulloa

Enrique Heraclio Botana e os comezos do socialismo

Ferm? Penzol, un galeguista de militancia disciplinada  O berce de Crist?al Col?

O berce de Col? 

25 de xullo : O d? da patria galega

As sete provincias antigas

Os xudeus en Ribadavia

Cronolox? de Galicia

Frei Rosendo Salvado, un galego en Australia

Unha baralla do s?ulo XVII

OBRA LITERARIA E LENDAS


"Ponteareas m?ica" (Manrique Fern?dez)

O lamento da Frouxeira, romance popular

Visita a  nosa secci? de literatura