Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

A influencia da l? no calendario cristi?

No mundo europeo occidental, no que Galicia se incl?, atopamos dende hai case dous milenios unha fonte de orixe relixiosa que dotar?? festas de sentido cultural:  o cristianismo. 

A nosa sociedade asimilou, nun proceso plurisecular, unha ideolox? baseada nos principios emanados da igrexa, adapt?doos, iso si, as s?s peculiares necesidades, o que pon de manifesto d?s cuesti?s:

1)A fixaci? dos ritmos temporais do ano.  
2)O desenvolvemento dos cultos particulares a santos, ou os universais a Mar? e Cristo.

Mais a propia igrexa cristi?acabou conservando restos dun m?s antigo calendario lunar que marca ciclos l? na noitelit?xicos orientadores de numerosas festas.

A este fen?eno nos remiten, os per?dos de corentena que separan algunhas festas cristi? ou relacionadas co cristianismo: por exemplo corenta d?s hai entre a fin do Entroido e a Semana Santa.

A utilizaci? da L? como referente faise patente na fixaci? das chamadas festas m?iles, todas elas condicionadas pola chamada L? Pascual, que serve para determina-la Pascua de Resurrecci?. Esta data establ?ese seguindo un c?culo a partir da L?, coas seguintes condici?s:   

-A Pascua debe caer sempre en domingo. Este domingo debe ser o que segue ?d?imo cuarto d? (14? d?) da l? pascual, pasando o seguinte se este cae en domingo. 
 
L? Pascual ?aquela no que o seu 14? d? ten lugar en, ou inmediatamente despois, do equinoccio de primavera. Se temos en conta que o equinoccio se fixa o 21 de Marzo. Polo tanto a Pascua nunca pode ser anterior ?22 de Marzo nin posterior ?25 de Abril, oscilando entre estas d?s datas segundo a L?. 
 

A fixaci? da Pascua, como ?ben sabido, infl? na localizaci? temporal da Semana Santa e tam? de festas m?iles anteriores ou posteriores; as? restando corenta d?s obter?mos a data da fin do Entroido e comezos da Coresma, e sumando corenta d?s ?Domingo de Pascua chegar?mos ?Ascensi?. 

Outras datas complementarias ser?n, por exemplo, Pentecost?, 50 d?s despois de Pascua, que veu substitu? unha vella celebraci? xud? de consagraci? das colleitas a Deus e de lembranza da promulgaci? da lei mosaica no Sina? A festa da Trindade, que se conmemora o domingo seguinte a Pentecost?.

Sen embargo, as novas orientaci?s da igrexa est? desprazando as que caen no medio da semana ?domingo seguinte, como ?o caso da festa do Corpus. 

Tal como se amosa, na nosa civilizaci? perviven restos dun calendario lunar que est?cargado de significados cristi?s. Mais a impronta da cristiandade ponse de manifesto noutras moitas festas que xurdiron da implantaci? de cultos ? santos, ?Virxe e a Cristo, que acabaron salpicando todo o calendario anual de festividades relixiosas.-

 

 

M?ica B. Su?ez Groba

Fonte consultada: "Breviario Enciclop?ico" de Eladio Rodr?uez G?zalez.

 


VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>