Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Os petos de ?imas

Os petos de ?imas at?anse en cami?s e encrucilladas de toda Galicia, e son unha das manifestaci?s materiais do culto ? mortos, da devoci? polas ?imas. 

Galicia ?un pobo profundamente relixioso, sentimento herdado dos seus antepasados e afincado en tradici?s de santos repartidos por toda a nosa terra. ?xeral a crenza en milagres, pequenos e grandes, e para todo se pide o favor do Ceo.

O significado dos petos de ?imas

A crenza da continuidade da alma despois da morte e da existencia dun paso intermedio para chegar ? Peto de ?imas ceo, onde se redimen os pecados e faltas cometidas en vida, est?moi arraigado na mentalidade popular galega. 

Dentro das construcci?s populares, os petos de ?imas son os que evidencian a importancia do purgatorio . A finalidade destes elementos populares ?que os vivos poidan ofrecer esmolas para a salvaci? das almas en pena que non encontran descanso no purgatorio, e as?alcancen a felicidade no ceo. Unha vez liberadas, interceder? por quen fixo a ofrenda. Por tanto, tr?ase de procurar a salvaci? dos mortos pero tam? de asegurarse a propia. 

Moitos deles foron constru?os pola devoci? dun fregu? ou polos veci?s dun lugar. Son moi curiosas as advertencias que se fan no seu nome. Por exemplo, no de Famelga de Cotobade lese textualmente: "Un alma tienes y no m?, si la pierdes que har?...". Tam? se invita a recordar os nosos antepasados: "Ave Mar? Pur?ima. Acordaos de las ?imas de vuestros padres o abuelos o t?s o parientes o amigos".  E, noutra parte do oratorio, apr?iase esta inscrici?: "Rogad por nos - Se?r y socorrednos con vuestros sufragios que nos pidiremos por vos".  (p?ina 97) 

A s? orixe 

As almas do purgatorio son a meirande devoci? galega despois de Cristo e da Nai; e, anque o culto te? a s? raigame no cerne mesmo do esp?ito galego, as mostras que se conservan son serodias.Peto de ?imas

A idea do purgatorio, aumentada e revitalizada a partir do Concilio de Trento (s?ulo XVI), fixo que se desenvolvese a pr?tica da construcci? destes monumentos populares cunha determinada iconograf?. Pero segundo parece, en Galicia ?no s?ulo XVIII cando se fan a maior parte destes monumentos dedicados ? ?imas; e os m?s antigos conservados corresponden ?s?ulo XVII.

Localizaci? e dimensi?


As encrucilladas a?da inspiran temor ? naturais do pa?, e a s? causa est?en que pervive nas crenzas actuais consideralas como lugar que fora destinado ?enterramento, especialmente dos apartados da comunidade cristi? de a?a crenza de que polas mesmas vaguen durante a noite as almas dos condenados. 

Tanto a s? dimensi? como iconograf? son variadas, polo que ?dif?il establecer unha morfolox? xeral, a?da que si se pode indicar que o corpo central do peto est?composto por unha cavidade na que normalmente se representa ? ?imas no purgatorio, en relevo, pintura…, e un peto ou hucha para botar as esmolas. Estes elementos ve?n a maior? das veces acompa?dos doutros secundarios: cornixas, pilastras, porti? de ferro

O Culto ? Petos de ?imas


Tam? ?habitual que ?pasar por diante do peto, se rece unha oraci? polas benditas ?imas para que poidan sa? do purgatorio. Tam? se lles agradece alg? favor feito, porque acostuman a axudar ? vivos; p?eselles axuda para solucionar alg? problema, e col?anselles flores no seu recordo, pois hai que telas sempre presentes. As ?imas, sobre todo, t?selles respecto e non se poden esquecer nunca.

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada:    "Galicia 2000:   A arquitectura popular galega";     Xunta de Galicia.