Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Lendas galegas

A secci? de Manuel Rivas ?varez

Lendas galegas

Do mesmo modo que Castroforte del Baralla, pobo imaxinario onde acontec? a historia da novela de Torrente Ballester La saga/fuga de JB, Galicia ten una doble existencia cultural.

Por unha banda, ?a comunidade aut?oma espa?la na que menos se l?(segundo o baremo da UNESCO, o noso pa? ser? culturalmente tercermundista) pese a producir un n?ero elevad?imo de escritores de primeiro nivel (de Castelao a Curros Enr?uez; de Rosal? a Suso de Toro; de ?xel Fole a ?varo Cunqueiro) inclu?do ?Nobel Camilo Jos?Cela.

Do outro lado, temos a parte "inexistente", a non palpable, a que, como o pobo de Torrente, non aparece nin nos mapas da s? propia rexi?: ?o mundo da tradici? oral.

Ata hai ben poucos anos, Galicia era un pa? fundamentalmente agr?ola, analfabeto e, sobre todo, tecnol?icamente atrasado. Neste mundo casi medieval, t?o-los co?cementos, noticias, ensinanzas e historias transmit?nse oralmente. Tanto ?as?que ata onte mesmo, nas lareiras todav? pod?n escoitarse historias de meigas e lobishomes, cantigas, lendas de mouros e xigantes... e, como non, da Santa Compa?.

Agora todo esto estase a perder a causa das novas tecnolox?s, da morte dos nosos maiores e, sobre todo, da indeferencia dos m?s novos.

 

LENDAS GALEGAS

 

Lendas coru?sas

Lendas lucenses

Lendas ourens?

Lendas pontevedresas