Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Mar? Casta?, hero?a do s?ulo XIV

"En tiempos de Maricasta?"... Esta expresi? tantas veces usada y o?a, bien podr? tener su origen en una hero?a del siglo XIV conocida como Mar? Casta? . 

Se cree que fue la cabecilla de una revuelta contra la iglesia por los abusivos tributos que el Catedral de Lugo obispo de Lugo , Fray Pedro L?ez de Aguiar, cobraba a trav? de su mayordomo y recaudador, Francisco Fern?dez. 

El Padre Risco en su obra "Espa? Sagrada" afirma que, el 18 de Junio de 1386, Mar? Casta? y sus dos hijos confesaron haber dado muerte al mayordomo del obispo. 

Arrepentidos por las injurias y delitos cometidos contra la iglesia, donaron a esta las posesiones que ten?n en el Coto de Cereixa, en tierras de Lemos, as? como mil maraved?s, bajo la promesa de no hacer m? da? a la Iglesia de Lugo y de prestar su ayuda a los recaudadores del obispo."

Existen persoas que consideran que esta muller existiu realmente e outras que a te?n por un ser pertencente ?mundo da fantas? e da imaxinaci?.

Os que a cren un personaxe real afirman que viviu en Lugo a finais do s?ulo XIV e que encabezou unha revolta no ano 1386 contra o bispo Pedro L?ez de Aguiar; bas?nse para isto no testemu? recollido nunha obra titulada Espa? Sagrada de P. Risco, onde se di:

"No arquivo episcopal, no tomo I de pergami?s, enc?trase un instrumento de recoo?cemento e satisfacci?, dado o 18 de xu? de 1386, no que Mar? Casta?, muller de Mart? Cego, Gonzalo Cego e Alfonso Cego, confesan que lle fixeron moitas inxurias ?Igrexa de Lugo e que mataron a Francisco Fern?dez, mordomo do bispo. Para satisfacci? destes deliuctos doaron ?catedral t?alas herdades que ti?n no couto de Creisa e obrig?onse a pagar mil maraved? de moeda usual, xurando que non far?n dano endexamais, sen? que antes axudar?n de al?en diante ? recadadores da igrexa e do bispo''.

Pola s? parte, o Diccionario de seres m?icos galego recolle a Mar? Casta? ou Maricasta? como unha muller equivalente a Brancaflor, a filla m?s nova das tres que tivo o demo, ou o mesmo que Auburn Mary, protagonista do relato brit?ico 'A batalla dos paxaros'. Hoxe queda a frase feita 'ser dos tempos de Mar? Casta?' moi empregada para expresa-lo significado consistente en ser moi antigo. Tr?ase dunha f?mula anterior ?cristianismo que fai referencia ? tempos m?icos, ou da historia e antes do patriarcado, ?o mesmo que dicir, por exemplo, 'cando os animais falaban'. Estas expresi?s te?n as s?s equivalencias noutras linguas como 'cando os pitos ti?n dentes' (bretona), ou 'hai moitos miles de anos' (tibetana). 

 

Por C. Charamuscas    Fte: O Correo Galego

 

VOLTAR A MULLERES GALEGAS