Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

A PONTE SOBRE O R? EUME E AS S?S LENDAS

Escudo de PontedeumeO concello de Pontedeume (provincia da Coru?) est?situado ?beira meridional da r? do seu nome, que tam? ?chamada Ares e est?formada polo r? Eume; na outra beira da mesma r? at?ase o municipio de Cabanas. Ten un pouco m?s de 9.100 habitantes.

Da ?oca prerromana cons?vanse s?vestixios dalg?s castros, coma o que existiu na punta Carboeira e o de Centro?. Este ?timo tam? foi habitado polos romanos. No ano 1959, descubriuse unha mansi? romana que estaba invadida polas mareas. Os seus mosaicos e outros obxectos est? expostos no Museo Arqueol?ico do Castelo de San Ant?, na Coru?. 

As?iase a identificaci? de Pontedeume coa cidade de Pontumio (nome co que se designa ?batalla na que Froila Pontedeume derrotou a Omar, apartando definitivamente ? mouros de Galicia).

No ano 1270 Afonso X 'O Sabio' conc?elles ? veci?s da comarca a autorizaci? para constru? unha cidade no lugar de Ponte do Eume. A mediados do s?ulo XVI unha herdeira dos Andrade casou con Pedro de Castro e desa maneira, quedaron unidas esta poderosa casa galega co se?r? dos Andrade. 

O desprazamento do se?r? cara a familias alleas a Pontedeume e os incendios devastadores contribuiron ?decaemento da vila ?longo do tempo. 

A vila de Pontedeume conserva un primitivo n?leo de construcci?s interesantes, de castelos e capelas antigas. 

Pontedeume: Torre dos AndradeOs monumentos m?s destacados son: o pazo do Conde do que s?se conserva a torre, a igrexa parroquial de Santiago, constru?a no s?ulo XVI (no seu interior at?ase o sepulcro de Fernando de Andrade, un dos m?s destacados pol?icos e militares da Espa? do XVI), o Castelo de Andrade, que se alza a m?s de 300 mts sobre o val de Pontedeume e que foi constru?o por Fern? P?ez de Andrade en terras que eran propiedade dos monxes de Sobrado. 

Dic?se que exist? un pasadizo secreto, o cal sa? por alg? lugar dos arredores e que se comunicaba co pazo dos condes de Pontedeume. 

  

TORRE DOS ANDRADEE outra construcci? moi destacada de Pontedeume ?a "ponte" que lle d?nome ? vila. Foi o viaducto m?s importante de Galicia e o m?s longo de Espa? ata a ?oca moderna. Tivo varias reformas e transformaci?s ata na actualidade. Hoxe en d? ten 15 arcos de medio punto, pero nun principio ti? 79.  Mais existen lendas en torno a s? construcci?.Lendas da construcci? da ponte sobre o r? Eume


O s?bolo da "ponte" na cultura occidental marca a "transici? entre dous mundos". A etimolox? da palabra “pont?ice” ("pontifex") sup? a idea de "quen constr? unha ponte" , en xeral referido ?outro mundo, ? outra beira, ?dicir ?morte.  ?nbsp; demo, chamado Lucifer (de "lux" e "ferre" : o que leva a luz) se o ten tam? como constructor de pontes , usurpando as funci?s do pont?ice (representante da divindade). E na cultura galega existen varias lendas que falan do "dia?" en tales tarefas. Tal ?o caso do Pontedeume.

Foto antiga de PontedeumeHai unha lenda que di que a ponte sobre o r? Eume foi feita por Sat? soamente nunha noite. A historia conta que un rapaz chamado Led? afogara no r?, nunha noite de treboada, cando o atravesaba nadando para ir ver ?s? moza. Ela, cham?ase Minla e era filla dos condes de Andrade e tam? moi fermosa. ? escoita-los berros de agon? de Led? e d?dose conta do que lle pasara, promete a s? alma ?diabo en troca que este constru?e unha ponte para pode cruza-lo r? e dese xeito ve-lo corpo do seu amado morto. 

Lucifer apar?eselle e confirma que o far?.. Ent?, Minla imp? unha condici? : que a ponte ten que estar rematada antes de que cante o galo do curral dos Andrade, pois non desexaba que as xentes co?cesen a verdade. O demo comeza a construcci? da ponte e cando o galo canta a?da lle falta constru? un arco, pero o arco que falta non impide que Minla poida pasar ?outra beira. Mais ?non cumprir exactamente o compromiso, o demo non pode posu? a alma da doncela… A etimolox? lendaria tenta que aquela ponte foi chamada por tal acontecemento "Ponte do Demo", pasando posteriormente pola forma "Pontedemo" , ata chegar ? actual "Pontedeume". Din que en lembranza deste acontecemento ergueron os Andrade a capela e o hospital de peregrinos.

PontedeumeHai tam? outra versi? da lenda que atrib? unha orixe diferente ?devandita ponte… Segundo esta, unha fermosa e rica dona de Pontedeume cruzou nunha ocasi? ? outra beira do r?. Cando ela quixo volver, o r? crecera de tal maneira c? barca e os remeiros que nela ?n desapareceran. A muller blasfemou en voz alta e naquel mesmo intre apareceu Lucifer na forma dun mozo garrido. Ofr?ese a pasala ?beira contraria, pero impondo unha condici? : ela ti? que asinar co selo do seu anel un pergami? que lle tend?.

As?o fixo a dona e ?instante, apareceu a ponte construida sobre o Eume. ?bolos dous comezaron a pasar, mais ?chegaren xusto ?medio da ponte, o demo mostrou o documento que a muller asinara. Segundo este documento, ela entregaba a s? alma ?adversario, quen poder? esixirlla cando lle petase. E naquel mesmo intre, era cando o demo llo esix?. A dona, asustada, invocou ?virxe que a acudiu, fuxindo nese mesmo momento Sat?.

C?tase que en conmemoraci? e agradecemento foi erguida unha capela (hoxe inexistente) no centro da ponte.