Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Mar? Balteira, protagonista de cantigas de escarnio medievais

Mar? Balteira foi unha muller galega que viviu na Idade Media.O seu nome real era Mar? P?ez e foi a "soldadeira" m?s famosa da nosa ?oca medieval. As soldadeiras eran mulleres que estaban adscritas ?corte, e que ti?n como oficio cantar e bailar. Por este traballo pag?anlles unha soldada e de aqu?v? o nome de soldadeira. 

Sabemos que Mar? Balteira naceu en Betanzos, probablemente na localidade de Armea, e que frecuentou as cortes de Fernando II e maila de Afonso X. Esta muller caracterizouse por levar unha vida que se pode cualificar de 'desordenada' para o momento. 

Case t?olos datos que temos dela cheg?onnos a trav? das Gaiteiros medievales cantigas medievais; as? Mar? Balteira ?a protagonista de quince cantigas de escarnio escritas por dez trobadores distintos, entre eles Pedro Amigo de Sevilla e Pedro de Ambroa, os dous de Betanzos, Pero da Ponte e mesmo de Afonso X O Sabio. 

A trav? das citadas cantigas descubrimos que Mar? participou nunha cruzada, non se sabe con certeza se foi na que tivo lugar no 1248, ou na que iniciou Xaime I de Arag? en 1269 e, sobre todo, co?cemos detalles do ritmo de vida que levaba.

Se facemos caso do que se di nas cantigas, Mar? reun? t?olos vicios condenables do momento: xogaba ? dados, aproveit?ase da xente, manti? relaci?s sexuais de todo tipo con cregos, escolares, xograres, etc., transmit? enfermidades... e, a?da por riba, burl?onse da s? vellez. 

Estes versos de Joan de Baveca proban isto: 


Por Deus, amigos, gran torto tomei: 
Ca porque dixe dunha vella mal, 
deostou-m'ora Mar? Balteira. 

Tantas cr?icas e atenci? ?que dic? ou fac? Mar? Balteira, fannos pensar que se tratou dunha muller con peso na corte e na s? ?oca. 


Por C. Charamuscas        Fte: O Correo Galego

 

 

 

 

VOLTAR A MULLERES GALEGAS