Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

SANTUARIO DA VIRXE DA FRANQUEIRA E A S? ROMAR?

Escudo de Ca?zaO concello da Ca?za est?situado ?sueste da provincia de PONTEVEDRA, e ten unha poboaci? dun pouco m?s de 7000 habitantes. ?unha terra de monta?s e ribeiras, adornada polo verde dos bosques e dos montes, con moitisima vexetaci? formada por pinos, toxos, carballos, pi?iros, casti?iros, ?tam? moi rica na producci? dos cereais, vi?, mel e productos da horta.

Nunha das s?s parroquias, A Franqueira, hai unha engaiolante lenda do s?ulo VII, xeira na que os musulm?s invadiron Galicia, e est?asociada ?orixe do santuario da Virxe...

A Nosa Se?ra da Franqueira, a lenda da s? aparici?, a s? relaci? coas loitas entre mouros e cristi?s e outros ritos ben particulares fan da s? romar? unha das festas relixiosas m?s t?icas de toda Galicia...

Nun monte da Paradanta apareceu, nunha espenuca, unha imaxe da Virxe, que estaba agachada no lugar polos veci?s polo temor de que a roubasen os mouros. Al?permaneceu, segundo a tradici?, ata que unha vella pastora que coidaba o seu gando observou unha luzada (das velas que lle pu?n as xentes do lugar) e, ?se achegar a elas, descubriu a imaxe.

Xurdiu unha discusi? pola propiedade da efixie entre os veci?s de Luneda e da Franqueira, xa que a cova quedaba na divisi? de ?bolos dous lugares. Uns e mailos outros pretend?n constru? un santuario onde render Cova da Franqueiraculto ?Virxe, pero o lugar da descuberta resultaba esgrevio de m?s. As?que montaron a imaxe nun carro tirado por unha parella de bois, tap?onlles os ollos e deix?onos cami?r ?seu antollo. Al?onde parasen as bestas erguer?n o templo.

Os bois deambularon polo monte ata que atoparon unha sa?a , "franque?ona", (de a?lle ven o nome da Franqueira), cami?ron logo ata chegaren a unha fonte e nese lugar os veci?s decidiron edifica-la primitiva ermida. 

A imaxe da Virxe preside o altar do santuario, e no lugar onde se atopou, chamado "Cova da Vella", hai agora unha r?lica en pedra. 

O SANTUARIO DA FRANQUEIRA

Alg?s documentos aseguran que no s?ulo XI houbo na zona, disque no cumio do monte Paradanta, un mosteiro de monxes benedictinos. Outros m?s fiables evidencian que ?rem?a-lo s?ulo XIII ergueuse aqu?un cenobio cisterciense e que foron estes monxes bernardos quen acometeron a construcci? da igrexa. No lintel unha inscrici? revela unha data que semella coincidir coa de conclusi? da portada (ano 1834)

A S? ROMAR?

Cel?rase d?s veces por ano. A primeira nas "Pascuillas" -o luns de Pascua-, unha procesi? ?tima na que se xuntan as figuras santas das parroquias do arredor; a segunda, multitudinaria, ten lugar o 8 de setembro e a ela acoden fieis de toda Galicia e do norte de Portugal a solicita-los favores da Virxe. Ofr?enlle flores e exvotos de cera que representan as partes do corpo que queren sandar, tocan o seu manto con panos que logo fregan contra o corpo e p?enlle polo seu ben e polo das s?s colleitas. 

Santa Mar? da FranqueiraAta hai uns anos na procesi? pod?nse ver tam? cadaleitos con ofrecidos, persoas que recobraron a sa?e despois de estar desafiuzadas, e que eran levados ante a Virxe para lle agradecer a s? axuda.

A procesi? sae despois da misa maior polos cami?s das aldeas. A imaxe da Virxe vai subida, como orixinariamente, a un carro de bois. Diante del , tres parellas de danzantes executan figuras con arcos e garabullos na honra da s? patroa. 

?final do percorrido outra lenda entra en escena... ?a loita entre un mouro e un cristi?. O acto ?unha das escasas incursi?s na festividade galega deste episodio da nosa historia, tan apegado a outras celebraci?s peninsulares. Consiste nun di?ogo en verso escrito para a festa polo insigne poeta, Ram? Cabanillas, baseado nun relato da nosa tradici? oral.

Segundo este os mouros reti?n en Alxer, dentro dunha arca, a un rapaz da Franqueira. Unha noite o mozo o? comentar ? seus gardi?s que era momento de matalo. Pediu axuda ?Virxe da Franqueira e ?ma? seguinte amenceu a car? do santuario co garda que o custodiaba. Despois de combater nun duelo a espada, o musulm? caeu no chan malferido. Antes de morrer, o cristi? xuroulle que durante mil anos resucitar? o d? da romar? e que ?cabo dese tempo a Virxe limpar? a s? alma de culpa e pecado.

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba-

Bibliograf? consultada:    "Lendas de Galicia e outros temas narrativos", Chao Espina. 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>