Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

As bruxas nas crenzas galegas

Para o alde? galego non hai, en realidade, diferencias grandes entre bruxas e meigas pois tanto unhas como outras est?anse dotadas de id?tico poder diab?ico, se ben o voc?ulo meiga pos? na nosa lingua a dobre significaci? adxectiva de "enfeitizadora", que atrae, engaiola ou cativa. 

astroSup?ase, sen embargo, que as bruxas eran m?s danosas c? meigas, pois estas non voaban polos aires como aquelas, que ?n t?olos s?ados ?"aquelarre" montadas en vasoiras. Esta viaxe a?ea e nocturna fac?na mediante a aplicaci? dun ung?nto m?ico que agachaban debaixo da pedra da lareira, pola cheminea da que comezaban a carreira. Este ung?nto cham?ase cacho e esta pomada imped? sufri-la acci? da gravidade cando ?n polos aires ? seus xuntoiros. Dic?se que estaba feita de graxa de cocho, po de ?os de defuntos e outros ingredientes.

As bruxas ti?n credo de seu, que ensinaban ? fillas para transmit?lle-lo seu propio poder, pois a bruxer? esp?lase por herdanza.

Cando ?n realizar alg?s dos seus malignos prop?itos mudaban en abell?s, ara?s, moscas raxadas ou outros insectos. 

Os que quer?n librarse do influxo mal?ico ti?n que levar consigo un allo, unha figa e outros amuletos. ? homes abond?alles con leva-la faldra da camisa por f?a do pantal?. Moitas mulleres levaban na faldriqueira un dente de allo, unha figa ou un corno de vacaloura para v?ense libres do asedio das bruxas. 

Nos s?ulos XVI e XVII foron acusadas de bruxer? pola Inquisici? varias mulleres que resultaron condenadas a penas aflictivas e infamantes, porque ?seren sometidas ?tormento confesaron que tiveran pauto co demo; mesmo houbo unha que testemu?u que era a s? muller.

En Galicia, ? maleficios e meigallos das bruxas van tan unidos os das meigas que se pode afirmar que son os mesmos. Nalgunhas das nosas comarcas din que cando as bruxas montadas nas vasoiras van polo aire a alg? dos seus xuntoiros empregan o d?tico: 

"Por enriba das silveiras e por debaixo das carballeiras"..f?mula coa que cren que non atopar? atrancos nin tropezos na viaxe....

lumeNas superstici?s de Galicia a vasoira desempe? unha importante funci?, quizais porque segundo a crenza popular as meigas rub?n polas chemineas e montadas en vasoiras ?n polos aires a Sevilla e ? areal de Coiro para celebra-los aquelarres os s?ados e as noites de San Xo? e San Silvestre. A?da hai en Galicia quen ten por mal agoiro varrer de noite a casa ou deixa-la vasoira detr? da porta de entrada da vivenda; por contra, consideran que se a fiestra que mira a onde ven un treb? se coloca a vasoira de varre-lo forno, formando cruz coa pala do propio forno, afast?ase o perigo para os sementados e colleitas. Opera ademais como amuleto infalible contra as meigas po?la vasoira co mango cara abaixo detr? da porta, procedemento que tam? empregan cando unha visita se fai molesta, para que o visitante marche logo.

A estriga era unha madeixa de li? que se pasaba por dous ou tres angazos para limpala. Como reminiscencia de vellas superstici?s, algunhas das xentes sinxelas a?da senten horror ? meigallos das bruxas. Hab? quen fac? unha cruz na cinza da lareira, rode?doa cun c?culo e varrendo logo a lareira cunha estriga porque cr?n que deste xeito escorrentan o maleficio que puidese haber. 

Entre os feitizos p?ese citar os encantamentos, o mal de ollo, os sortilexios, os maleficios e as fascinaci?s. Como todo o que prov? da superstici? ?compa?ira do artigo de fe; e entre os cr?ulos, o feitizo ? as veces, personificado naquilo que pos? de supersticioso pois do mesmo xeito que os hai mal?icos, tam? os hai ben?icos, protectores e ata productores de sa?e, pertencendo a esta clase de benfeitores as figuras ou amuletos que conxuran o mal e atraen o ben, como son as figas, as bulsas dos atav?s, os cornos da vacaloura, os cabeiros de porco bravo, os dentes de allo e outros moitos.


M?ica Beatriz Su?ez Groba

- Bibliograf? consultada:    "breviario enciclop?ico", eladio rodr?uez g?zalez

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>