Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Breve historia da pesca en Galicia

Galicia garda co mar unha verdadeira relaci? de osmose, porque este penetra a terra polas mil r?s e Barcos de pesca no portoenseadas en que se quebra a nosa dilatada costa, pos? unha antiga e fonda tradici? mari?ira, reflectida en multitude de manifestaci?s materiais e espirituais.

A explotaci? do mar en Galicia comezou pola simple recolleita nas praias de marisco ou pola pesca dende a costa. O seguinte paso ser? introducirse nunha embarcaci? e penetrar nas r?s ou f?a delas.Isto significou o desenvolvemento de embarcaci?s axeitadas para a navegaci? nas nosas costas e a satisfacci? das necesidades dos mari?iros.

A captura do froitos do mar para a alimentaci? data de moi antigo en Galicia: existen vestixios do aproveitamento directo dos recursos no mundo dos primeiros poboadores, logo vir? o mundo castrexo e os romanos, que ser?n os primeiros en darlle sona. As?ir? pasando o tempo e constru?dose a historia ata os tempos modernos.

Na prehistoria todo parece indicar que a costa galega estar? poboada por simples recolledores de moluscos nas rochas e na area durante a baixamar.

Na ?oca da cultura castrexa ?cando aparecen os primeiros sinais evidentes de actividade pesqueira e marisqueira. O achado de pesos de rede, anzois de bronce e ferro e os caracter?ticos concheiros son os principais indicios.

Nos tempos da dominaci? romana os productos mari?s galegos eran moi apreciados en Roma, o que indica a existencia dunha actividade pesqueira que cubr? non s?o consumo interior, sen? que exist? un excedente que ? cara ?metr?ole, ben como intercambio comercial ben como pago de impostos. ?probable c? romanos foron os que puxeron en explotaci? as primeiras t?nicas de construcci? de salinas, e das que derivar? o nome de 'Terra do Saln?'. Tam? implicar? o emprego dunha serie de aparellos productivos para a obtenci? de cantidades importantes de peixe.

Na Idade media, co crecente poder da Igrexa, a pesca colle un forte pulo, sobre todo, porque o peixe non romp? coa Coresma, sendo preciso fornecer deste producto ? pobos e mosteiros do interior do pa?. At?ase a primeira cita documental, nos textos desa ?oca... "no ano 886, o rei Afonso III lle doa ?Igrexa de Santiago as salinas e viveiros do Saln?, confiscados ?conde Hermenexildo P?ez".

peixeIn?iase o comercio masivo, tanto con Castela coma con outros pobos europeos e do Mediterr?eo, aparecendo as primeiras comunidades e gremios de mari?iros e pescadores con forte importancia social e econ?ica. Cr?nse as ordenanzas sobre os prezos e regulamento do mercado en Compostela do ano 1133, onde se fixan os prezos de peixes e mariscos, entre outros productos.

Quizais sexa no s?ulo XVI cando a actividade pesqueira acada un dos puntos m?s altos do seu desenvolvemento pola pesca de baleas e a exportaci? de peixe salgado, curado e en escabeche a Castela, Portugal, pa?es do Mediterr?eo e ?Europa atl?tica. En Pontevedra xorde o gremio de mareantes. Xorden outras actividades como a recolecci? de argazo para fertilizante das terras ou a extracci? do sal. Todo isto redunda na consolidaci? da actividade pesqueira e mari?ira. Aparece a dorna.(embarcaci? caracter?tica das R?s Baixas). 

M?s no s?. XVII principia a decadencia: os desastres navais (sobre todo o da Armada Invencible), a perda de hexemon? de Castela e a longa guerra con Portugal afectar?gravemente ? pescadores: os pobos mari?iros s?ense na miseria que os leva ?alternancia coa agricultura. Por todos lados se deb?n de ver esqueletos de barcos varados que verdeaban de algas ?sol na baixamar.

Unha das grandes revoluci?s para a pesca galega foi a chegada dos fomentadores catal?s. A s? presencia trastorna a producci? pesqueira, a estructura de actividades e os sistemas de elaboraci? e conservaci? do peixe coa introducci? dunha nova tecnolox? m?s productiva e rendible c?tradicional, ? que asestar?un golpe mortal.

Aumenta notablemente a demanda de peixe, o que provoca a necesidade de incrementa-la producci? nas artes e embarcaci?s: aparece a x?ega, arte de arrastre que captura moito m?s peixe e en menos tempo c?tradicional cerco real.

A industria tradicional queda desprazada polos productos manufacturados que os propios catal?s traen do seu pa?. S?uns cantos ilustrados, encabezados por Cornide ou polo Pai Sarmiento, se enfrontan a ese xeito de destrucci? dos costumes tradicionais de producci? e organizaci? econ?ica.

En 1841 en Oza (A Coru?) aparece a primeira f?rica de conservas. A partir de 1880 prod?ese unha grande expansi? das conserveiras. Co gallo da apertura dos cami?s de ferro entre A Coru? e Madrid, no ano 1883, e entre Vigo e Madrid, no 1885, orix?ase o grande auxe e desenvolvemento da pesca galega. Aparecen, en 1886, os primeiros barcos movidos a vapor, que permit?n un menor esforzo, unha maior autonom? e capacidade de movemento e unha maior forza de arrastre.

nasasNo primeiro tercio do s?ulo XX comeza unha etapa de prosperidade que xirar?? redor do nacente sector de conservas de peixe e da demanda en fresco dende diversos puntos do interior peninsular, c?pre dicir ca apertura das li?s dos cami?s de ferro xoga un papel importante. A flota de arrastre galega cobra un gran pulo lanz?dose ? pesqueiras en todo o mundo: Canarias, Portugal, Escocia ou Terranova.

Na actualidade, o sector pesqueiro est?formado por un subsector artesanal e costeiro (moitas embarcaci?s, pero envellecidas) e unha flota de altura (grandes embarcaci?s para os caladoiros internacionais).

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "Historia de galicia", ram? villares

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>