Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

A INTRODUCCI? DA PATACA EN GALICIA

A comezos do s?ulo XVII, a predominante actividade agr?ola de Galicia estaba centrada no cultivo das especies imprescindibles para o autoabastecemento:  trigo, centeo e vi?... Pero, incrementouse nos anos 1630-40 co millo, que se introduce primeiro en terras do litoral, e en pouco tempo, supuxo os dous tercios da producci? dos cereais. Outro novo cultivo que se incorporou foi a pataca. A s? primeira menci? rem?tase ?ano 1574, a?da que o seu cultivo non comezou a proliferar ata 1760. Gracias a iso, as condici?s da vida dos campesi?s melloraron.

Ata o descubrimento de Am?ica e a introducci? da pataca e o millo en Europa, a dieta dos nosos Carabela La Pintadevanceiros estaba baseada no "millo mi?o" (mijo) e nas "casta?s".

E as? coma o americano "ma?" tomou o nome de  millo en toda Galicia,  inicialmente chamouse "papa" a este tub?culo,  que era o nome da planta en idioma quechua (a lingua falada polos ind?enas peruanos,  lugar de orixe da pataca). 

Posteriormente cham?selle PATACA (quizais , por mor da influencia de "batata") mais en moitas bisbarras de Galicia ?chamada tam? "casta?", "casta? de terra" ou "casta? da mari?", seguramente debido a c?  propiedades alimentarias son similares ? das casta?s, e a pataca foi desprazando o consumo do froito do casta?.

O primeiro testemu? escrito sobre a pataca no Vello Mundo d?ese a Pedro Cieza de Le?. Nos seus escritos no ano 1538 aparece a "pataca" descrita coma "unha turma de terra que cando se coc? torn?ase tan tenra coma a casta? cocida". 

Segundo os historiadores, a chegada da pataca a Espa? non se produciu ata o ano 1570, cando chegou a Sevilla xunto a un cargamento de prata. Al?os monxes cultiv?ona para alimentar ? enfermos e ? pobres. Mais Irlanda foi, nese mesmo s?ulo, o primeiro pa? que iniciou o cultivo da pataca por medio de Sir Walter Raleigh quen plantou este tub?culo. 

A s? introducci? na alimentaci? popular ser? no s?ulo XVIII. Na Gran Breta? arribou das s?s colonias norteamericanas, e a introducci? no resto de Europa aconteceu por diferentes xeitos: polas campa?s dos ex?citos de Carlos V e Felipe II e tam? c?pre lembra-lo feito hist?ico, cando o rei Felipe II lla regalara a quen daquela era Papa P? IV, para que mellorase a s? sa?e.

Mais a pesares de servir coma alimento ? clases necesitadas, o seu cultivo desde un punto de vista econ?ico non tivo lugar ata o ano 1620, cando comeza a cultivarse nos Pa?es Baixos, e a s? Patacasdifusi? definitiva en Europa non se produciu ata os anos 1771 e 1772, considerados como "anos de fame".

En Galicia, debido ?s? situaci? xeogr?ica, e a que ? seus portos chegaban expedici?s procedentes do Novo Mundo, como exemplo podemos citar ?Carabela Pinta, que arribou a Baiona, e foi a primeira noticia dun novo mundo).

Por iso, Galicia foi un dos primeiros lugares onde se cultivou a pataca e debido ? seu valor alimenticio e a s? importancia na econom? agraria, chegou a ser artigo de primeira necesidade a fins do s?ulo XVIII.

A pataca pode vexetar en climas moi diferentes , debido a que ten unha grande resistencia ? fr?s, a?da moito m?s c?trigo. En Galicia atopou unha zona ?tima para o seu cultivo, e na actualidade ten un mercado interno e externo moi importante, xa que a pataca galega ?dunha calidade moi apreciada, e tam? un dos alimentos b?icos das nosas comidas

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

- Bibliograf? consultada:    "historia de galicia" , ram? villares

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>

 

.