Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

A la memoria de Manuela Viano (1929-2013)

Galicia espallada, unha recolleita da cultura galega

Galicia espallada,
              unha recolleita da cultura galega     

Galiza espallada

Galiza espallada inaugurose o 25 de xullo de 2002. Daquela habia moi pouco de Galiza na rede. O tema de Galiza atrae diaspora galega en todo o mundo e por iso que Galiza espallada ten case 2 millons de paxinas vistas ao ano. Galiza e un tema que interesa a emigracion galega e polo tanto os vinculos coa cultura de Galiza non ten sido curtados. Galiza espallada e o sitio do emigrante galego en todo o mundo, onde seguramente teran perdido a sua cultura e a lingua galega. Aqui os galegos e os seus descendentes atoparan as bases para recuperar a cultura galega e o galego, isto e a lingua de Galiza. E dentro da cultura galega poderas optar por te mergullar en tipicos como o galeguismo, a historia de Galiza, con especial enfasis na literatura galega, os seus bens culturais coma musica ou gastronomia, os seus costumes, lendas, crenzas, o Camino de Santiago, xeografia, festas, heroes, martires de Galiza, mulleres galegas de todolos tempos, os Cantares Galegos de Rosalia de Castro, parrafos de Sempre en Galiza de Castelao e moitisimas cousas mas, todas coa intencion de facerlle recuperar ao galego a sua cultura, o seu orgullo e o que propio de seu.

Desde os primixenios guerreiros celtas que ocuparon Galiza, pasando pola Proclama de Wellington, vencedor de Napoles, quen daba sona aos galegos de ser os mas valentes do mundo, ata a calculadora do galego Ramon Verea, a primeira do mundo no seu tipo e que hoxe descansa no museo IBM de Nova York ou o futbol, outro invento galego.

Este emprendemento de corazon polos nosos devanceiros galegos e para os galegos espallados en todo o mundo. Sen un carto de ningun goberno, quizais por querer ser republicanos como Castelao, o guieiro galego, e quizais porque os galegos que din selo non o son.

Entra amiga galega, entra amigo galego, a esta a tua Galicia espallada. Sodes benvidos.

Galicia espalladaGalicia espallada se inaugura el 25 de julio de 2002. En ese entonces habia poco de Galicia en la red. El tema de Galicia atrae a la diaspora gallega en todo el mundo y es por eso que Galicia espallada tiene casi 2 millones de paginas vistas al a?. Galicia es un tema que interesa a la emigracion gallega y por lo tanto los vinculos con la cultura de Galicia no han sido cortados.

Galicia espallada es el sitio del emigrante gallego en todo el mundo, donde seguramente habra perdido su cultura y su lengua gallega. Aqui los gallegos y sus descendientes encontraran las bases para recuperar la cultura gallega y el gallego, esto es, la lengua de Galicia. Y dentro de la cultura gallega podras optar por bucear en temas como el gallegismo, la historia de Galicia, con especialidad enfasis en la literatura gallega, sus bienes culturales como musica o gastronomia, sus costumbres leyendas, creencias, el Camino de Santiago, geografia, fiestas, heroes, martires de Galicia, mujeres gallegas de todos los tiempos, el Cantares gallegos de Rosalia de Castro, parrafos de Siempre en Galicia de Castelao y muchisiimas cosas mas, todas con la intencion de hacerle recuperar al gallego su cultura, su orgullo y lo que es suyo propio.
Desde los primigenios guerreros celtas que ocuparon Galicia, pasando por la Proclama de Wellington, vencedor de Napoles, que daba fama a los gallegos de ser los mas valientes del mundo, hasta la calculadora del gallego Ramon Verea, la primera del mundo en su tipo, que hoy descansa en el museo IBM de Nueva York o el futbol, otro invento gallego.

Este emprendimiento es de corazon por nuestros ancestros gallegos y para los gallegos espallados en todo el mundo. Sin un centavo de ningun gobierno, quizas por querer ser republicanos como Castelao, porque los gallegos que dicen serlo no lo son.

Entra amiga gallega, entra amigo gallego, a esta tu Galicia espallada. Son bienvenidos.