Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Lendas galegas : o LOBISHOME

Segundo a crenza popular os lobishomes ou homes-lobo son individuos que por mor dunha maldici? e por ser o s?imo ou noveno fillo nacido dun matrimonio con descendencia de todos var?s ou mulleres, poden nacer coa "fada" de sufrir unha transformaci? en lobo, tanto en aparencia e actitude, ?cumprir unha determinada idade. 

loboPara que isto non ocorra o fillo afectado pola fada debe ser apadri?do polo irm? ou irm?maiores, segundo se trate de homes ou mulleres.

A transformaci? do individuo en lobishome ten lugar pola noite e en lugares despoboados, pero non existe unanimidade sobre cales ser?n as noites nas que ter? lugar a metamorfose.

Alg?s relatos falan de todas; outros, dos m?cores, e outros, dos martes, m?cores e venres. Pasado este momento, recuperar? a s? forma humana, podendo recordar ou non a s? faceta como lobo.

A maldici? debe ser cumprida durante un tempo determinado que pode abarcar dende 7 anos a toda a vida. Non se libra un dela coa morte, pois neste caso a maldici? pasar? ?esp?ito.

Nos relatos populares rec?lense diversas formas de poder librarse da maldici?: queimarlle a pel no momento da transformaci?, ferilo cunha bala de prata bendicida ou facelo sangrar usando sobre todo o aguill? do ramo do acivro bendito o Domingo de Ramos.

As lendas sobre lobishomes est? moi arraigadas en Galicia e nelas p?ense observar paralelismos con lendas xerm?icas, debido, quizais, ?presencia n?dica en Galicia, especialmente durante o reino suevo.

 

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "breviario enciclop?ico", eladio rodr?uez g?zalez

 

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>