Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Oficios artesanais: traballos con metais

Traballos con metaisSon varios os traballos con metais que se poden atopar en Galicia:

Forxa e Ferrer?:  na nosa terra o traballo do ferro tivo unha grande importancia ata comezos deste s?ulo, as ferrer?s estaban instaladas achegadas ? xacementos do mineral de ferro, na zona do Caurel (Ferreirua, Ferreiros, Ferrer? do Incio, etc. na provincia de Lugo) e na provincia de Ourense.

A s? producci? principal era a de armas e ferramentas para o campo, tanto para o mercado local, como para exportalas f?a de Galicia.

Nos ?timos anos, as forxas f?onse reducindo, ?desaparecer boa parte da demanda no campo (ademais de producir obxectos de ferro, colocaban as ferraduras ?gando). Algunhas delas a?da perviven gracias ?estima polas boas ferramentas de corte tradicionais (coitelos, fouces, gada?s, machadas... ) ou polos seus particulares usos en Galicia que non son atendidos pola industria (fouces, trepias,etc). Outras conseguiron reconverterse cara ?mercado da forxa decorativa, e producen reixas, portas, bala?tres, elementos decorativos, esculturas, etc. 

Ouriver?, prater?, xoier?, acibecher? 

Traballos con metaisSon termos directamente relacionados coa tradici? artesanal de Santiago de Compostela, anque na actualidade existan moitos obradoiros en toda Galicia que producen unha ouriver? (como termo xen?ico) con trazos aut?tonos. Ve? todo isto ou non das abondosas pegadas arqueol?icas dos tempos c?ticos e as s?s xoias rituais ou diferenciadoras de tribos, castes ou rangos (torques, virias, l?ulas, arracadas, diademas, etc.), o certo ?que a ouriver? galega tradicional discorre paralelamente ? crenzas relixiosas ou pag?. Boa mostra diso podemos atopala en calquera museo eclesi?tico (como o da catedral de Santiago) ou nas calidades atribu?as ?acibeche de seu (as pedras de acibeche us?anse como talism? sendo indiferente a feitura que se lles dera).

A prater? como oficio diferenciado dos demais que empregan metais preciosos salienta por encargarse dos traballos m?s especializados e complexos, repuxados, cicelados, vaixelas e obras de volume como trofeos ou artigos relixiosos (cop?s, sagrarios, ornamentaci?s, etc.). A capital de Galicia foi desde o Renacemento (s.XVI) un dos centros espa?is de m?s importancia en canto ?producci? de obras hist?icas de prater?.

O papel do acibeche na ouriver? galega ?fundamental, e practicamente t?olos artes?s o utilizan dalg? xeito nas s?s creaci?s.Curiosamente o material procede principalmente de Asturias e nalg?s casos de Portugal e Arag?. ?tradicional a s? talla, que contou con importantes mestres no ?timo s?ulo, como Enrique Mayer.

A meirande parte dos obradoiros de ouriver? e acibecher? est? asentados en Santiago de Compostela e contan cunha Asociaci? Profesional que vela para garanti-la calidade da s? producci?.

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "galicia 2000: Cultura popular", Xunta de Galicia.

 

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>