Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Mar? Pita, unha muller ?defensa da cidade da Coru?

"Cham?ase Mar? Maior Fern?dez da C?ara e Pita... Esta muller inmortalizada a trav? dos s?ulos ?co?cida polo seu nome abreviado, Mar? Pita e foi quen personificou o valor heroico e abriu unha p?ina gloriosa na historia da cidade da Coru?, cando no ano 1589, o famoso ex corsario e m?s tarde almirante Drake coa armada inglesa tentou invadir estas costas...

Non se sabe exactamente o ano do seu nacemento, pero foi probablemente entre os anos 1562 e 1568 en Sigr?. Estivo casada catro veces e tivo catro fillos, dous deles seguiron a carreira militar.

Mar? PitaO d? 4 de maio, a escuadra inglesa chegou ?Coru? , e iniciou o seu ataque na Pescader? o d? 5. A superioridade das forzas atacantes era moi grande, e chegaron a abrir unha fenda na muralla pola que tentaron penetrar na Cidade Vella.

Un alf?ez ingl?, cunha bandeira na s? man, logrou subir por esa fenda aberta ata a parte m?s alta do muro, animando ?s? escuadra a seguilo.Mar? Pita tivo a fortuna de matar a ese abandeirado ingl?, non se sabe se dunha lanzada ou cun arcabuz. 

Este feito alentou ? defensores, acovardando ? atacantes que desa maneira emprenderon a retirada, deixando numerosos mortos na muralla e nas inmediaci?s.Mar? Pita, unha vez que o invasor se retirara, dedicouse a recolle-los cad?eres e a auxiliar ? feridos.

Despois da morte do seu cuarto home solicitou axuda a quen daquela era o rei, Felipe II. Foille concedida unha moi boa pensi? (que equival? ?soldo de Alf?ez m?s unha pensi? extraordinaria de cinco escudos mensuais, e a que despois foi elevada a dez).Tam? se lle concedeu permiso de exportaci? de mulas de Espa? a Portugal e ficou liberada da obriga de aloxar ?tropa na s? casa. Morreu no ano 1643.

Pero non s?hai que destaca-lo desempe? de Mar? Pita se non que tam? a importante participaci? das mulleres coru?sas e ata dos nenos na defensa da cidade.

C?pre resalta-lo nome an?imo doutra valente e gran muller coru?sa que interveu nesa batalla. O seu nome non foi co?cido ata atoparse nun documento moitos anos despois e que na actualidade est?no Arquivo Xeral do Reino de Galicia... Cham?ase In? de Ben , vi?a de Sebasti? Fern?dez , e foi ferida por d?s balas inglesas na defensa que ela fixo cando sitiaron e entraron na Pescader? de A Coru?. 

Segundo testemu?s de varias persoas e tam? a certificaci? do cirurxi? que a atendeu na cura dos seus feridas (Diego de Salazar) In? solicitou ? rei Felipe II unha axuda para atender ?s? subsistencia e ?dos seus fillos que tivera no seu matrimonio mais non se sabe se ela obtivo tal beneficio. O que se sabe ?que catro anos despois da s? tr?ica intervenci? na defensa da cidade da Coru? , ostentaba a?da unha cicatriz na fronte e case cega , percorr? as r?s da cidade pedindo de porta en porta un anaco de pan para a s? boca famenta e para os seus fillos orfos. Esta pobre muller, compa?ira de armas de Mar? Pita, perdeu seu esposo na contenda heroica e arriscou a s? propia vida pola honra da s? patria como se fose un home na defensa da muralla levando pedras e terra para reedifica-las partes destru?as. 

In? de Ben estivo a perde-la vida mais foi menos afortunada que Mar? Pita quen pasou a ser unha figura emblem?ica da cidade.

M?ica Beatriz Su?ez Groba

- Bibliograf? consultada:    "historia de galicia", Ram? Villares.

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>