Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Breve historia da cidade de Pontevedra

O concello de Pontevedra est?situado na provincia do mesmo nome e ten un pouco m?s de 75.000 habitantes, nas s?s 18 parroquias. 

Escudo de Pontevedra A s? posici? no fondo da r?, na desembocadura do r? L?ez, defendida polas barreiras areosas dos ataques polo mar, marcaron historicamente a cidade e ? seus poboadores.

Pontevedra pos? unha situaci? central con respecto ? R?s Baixas. A poucos quil?etros at?ase o lago Casti?iras e o miradoiro de Couto Redondo, as praias do Morrazo e Sanxenxo, o n?leo de Combarro e a Illa da Toxa. 

O r? L?ez ?o eixo da rede hidrogr?ica, ?un r? moi caudaloso que se mestura no seu esteiro coas mareas, sendo este factor o que motivou a creaci? do porto que deu orixe ?cidade.

BREVE HISTORIA DA CIDADE DE PONTEVEDRA

Pontevedra estivo poboada dende o paleol?ico inferior. Mostra disto son os machados atopados nas terrazas dos principais cursos fluviais. Anque as orixes de Pontevedra nacen dos castros celtas de Santa Mar? e San Francisco, existe unha lenda de car?ter na que f?ose responsable da s? fundaci? a Teucro, un dos heroes da  Guerra de Troia, que a bautizar? co nome de "Helenes". Mais estudios hist?icos e arqueol?icos recentes non detectan restos de presencia humana neste lugar anteriores ?s? integraci? no Imperio Romano.

Cidade de Pontevedra Na ?oca do devandito Imperio, coa absorci? da Gallaecia procedeuse ? construcci? dunha serie de v?s de comunicaci? que a unisen comercialmente co resto da Pen?sula. Unha destas calzadas, "a v? XIX" era a que un? os tres principais n?leos administrativos da Gallaecia :  Bracara Augusta (Braga), Lucus Augusti (Lugo) e Asturica (Astorga); esta calzada cruzaba neste punto o r? L?ez. 

A construcci? dunha ponte e a mansi? que se foi levantando ?seu car? e que, todo parece indicar que recibir? o nome de Turoqua, foron elementos decisivos para que se fose conformando un n?leo habitado. Unha columna miliaria dedicada no 137 ?emperador Adriano foi atopada en escavaci?s arqueol?icas , confirmando desa maneira o paso da calzada romana polo lugar. No romano Itinerario "Antonino" xa se fai referencia a unha cidade chamada  "Ad Duos Pontes", sita na V? XX Per Loca Mar?ima, que un? Braga con Lugo. 

No Reino Galaico-Suevo, San Fructuoso fundou varios mosteiros e conventos na comarca, como os de Poio e Armenteira.

No s?ulo XII, baixo o reinado de Fernando II, a cidade aparece por vez primeira baixo o seu nome actual : "Pontem--Veteris", aludindo ? ru?as da vella ponte romana, nun documento do mosteiro de Poio. 

Co paso do tempo, novas pontes cruzan o L?ez reflectindo o crecemento da cidade e das comunicaci?s, e a partir deste s?ulo (XII) os monarcas galegos empezan a conceder privilexios a "Ponte Veteri". (entre eles o Foro de 1169 do Rei Fernando II, a cura de peixe de 1229, ou a licencia de porto de carga e descarga do Reino de Galicia en 1452).

Estes van se-los anos de esplendor de Pontevedra, cuxo porto internacional era frecuentado por barcos bret?s, ingleses, vascos e portugueses, e as mercador?s desembarcadas eran exportadas a Ourense e a Santiago de Compostela. Deste xeito, chegou a se-lo principal porto de Galicia.

Os estaleiros de Pontevedra constru?n os m?s avanzados nav?s da ?oca, coma por exemplo a carabela Santa Mar?, barco insignia da expedici? ?India de Cristovo Col?. Tam? deste s?ulo de auxe data a estructura urban?tica actual de Pontevedra, as?como a maior parte dos edificios p?licos conservados.

A Praza da Le? en Pontevedra Pero ser?nos comezos do s?ulo XVI cando Pontevedra acade o m?imo esplendor econ?ico e social da historia, que veu propiciado pola posici? estrat?ica da vila nas rotas atl?ticas e pola paz social.

Trala perda de poder pol?ico do Reino de Galicia no s?ulo XVI, a cidade de Pontevedra viuse sumida nun s?ulos de decadencia, que se veu agravada pola falta de calado do r? L?ez, que obrigou a pechar o daquela pouco activo porto.

En 1833, coa creaci? das provincias, Pontevedra conv?tese na capital da provincia do mesmo nome. Gracias tanto ? funci?s econ?icas que se derivaron desta condici? como do feito de ser cabeceira de comarca, Pontevedra converteuse nunha cidade administrativa e comercial.

Pontevedra, capital do Cami? Xacobeo Portugu? ?etapa obrigada nesta transitada ruta e milleiros de peregrinos e na actualidade esta pasando unha nova etapa de crecemento econ?ico e demogr?ico.

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada:    "conociendo a galicia", xos?mar? manteiga.