Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

GALICIA TERRA DE POETAS

" Galicia, nunca fértil en poetas "  Lope de Vega


Poesías, contos, conferencias, teatro, fragmentos , entrevistas, biografías, cancións...ÁLVAREZ BLÁZQUEZ , Xosé María

AMADO CARBALLO , Luís

AVILÉS DE TARAMANCOS , Antón

BARRO, Teresa

BEN CHO SEY

BERNARDEZ, Francisco Luis

BLANCO AMOR , Eduardo

BLANCO TORRES , Roberto

CABANILLAS , Ramón

CASARES MOURIÑO , Carlos

CASTELAO , Alfonso Daniel RODRÍGUEZ

CASTRO , Plácido

CASTRO, Rosalía de

CELA, Camilo José

CUNQUEIRO, Álvaro

CURROS ENRÍQUEZ, Manuel

DE TORO, Suso

DÍAZ CASTRO, XOSÉ MARÍA

DIESTE , Rafael

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Manrique 

FERNÁNDEZ FLOREZ , Wenceslao 

FERREIRO , Celso Emilio

FOLE , Ánxel 

FONTE , Ramiro 

LAMAS CARBAJAL , Valentín

LÓPEZ CUEVILLAS, Florentino

LUGRÍS FREIRE , Manuel

MANTEIGA , Xosé Luis

Manuel Antonio PÉREZ SÁNCHEZ

MARÍA , Manuel

MARIÑO CAROU , María

MÉNDEZ FERRÍN , Xosé Luís

MURGUÍA , Manuel

NEIRA VILAS, Xosé

NOVONEYRA, Uxío

OTERO PEDRAYO , Ramón

PAZ ANDRADE, Valentín

PENELAS , Carlos

PEREIRO, Lois

PIMENTEL , Luís

PINTOS , Xoán Manuel

PIÑEIRO , Ramón

PONDAL , Eduardo

QUIJANO , Hernán ( alcume / anónimo )

RISCO , Vicente

RIVAS , Manuel

RODRÍGUEZ CASTELAO , Alfonso Daniel

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ , Eladio

Rosalía de CASTRO

SUÁREZ PICALLO , Ramón

TOVAR , Antón

VALLE INCLÁN, Ramón

VARELA BUXÁN , Manuel

VARELA ,  Lorenzo

VIDAL BOLAÑO, Roberto

VILLAR PONTE , Antón

"Xocas" : Xaquín LORENZO

 

Este espazo non pretende ser unha antoloxía, senón unha primeira achega á literatura de orixe galega. Quizáis algunha cousa estea de máis e seguramente moitísimas faltarán; o obxectivo é cobrir o dereito que ten o galego e os seus descendentes espallados polo mundo, de ter polo menos, unha mostra da súa cultura literaria herdada.

 

Estades escoitando "Nación" do disco "Unha Terra, un Pobo e unha Fala" do grupo Saraibas ( www.saraibas.com/ )