Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

ALFONSO DANIEL RODR?UEZ CASTELAO

 

Biograf? : Alfonso Daniel Rodr?uez Castelao

RETRINCOS

      

  O retrato  

  O ingl? 

 

COUSAS

Castelao

        

  O pai de Migueli?  

  Eu non te? m?oa do picari?   

  Dous vellos que tam? tiveron mocedade   

  Chegou das Am?icas   

  Unha r? nun porto lonxano   

 

 

 

SEMPRE EN GALIZA

       

  Fragmento: a emigraci?, o exilio, a morri? e o retorno 

  Fragmento: o antifacismo  

  Fragmento: historia galaico-portuguesa   

  Fragmento: o antiracismo 

  Fragmento: a autonom? 

  Fragmento: anticipando ?Uni? Europea  

 

 

OS VELLOS NON DEBEN DE NAMORARSE

   

  A obra teatral de Castelao

  Lela