Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Lendas galegas : as covas do rei Cintoulo

As Covas do Rei Cintoulo,  sitas no Monte da Farrapa, en Argomoso, (Mondo?do) te?n unha Escudo de Mondo?dolonxitude explorada de 5 km. No seu interior enc?transe estalactitas, estalagmitas e outros tipos de formaci?s naturais que lle dan ?interior un car?ter misterioso e m?ico. 

A primeira exploraci? arqueol?ica efectuouna o Club de Monta?iros Celtas en 1954, ben que o mindoniense Xos?Villamil y Castro xa publicara un plano da galer? principal no ano 1873. Daquela ach?anse na cova varios f?iles humanos e alg?s obxectos coma un pu?l de ferro da cultura c?tica. 
Est?situada a seis quil?etros da cidade de Mondo?do. Sobre ela opinaron moitos historiadores, falaron novelistas e poetas... 

Segundo Murgu?, polo nome que leva e polas tradici?s das que est?rodeada ?merecente dunha detida e minuciosa exploraci? e que o nome "Cintolo" puidese responder "a una m? lejana tradici? al presente olvidada, y que se refer? a un buen genio guardador de la cueva, que como rey otorgaba mercedes y merec? por la generosidad de que le cre? dotado, el nombre de Cintolo...". Nunha l?ida atopada neses lugares, p?ese ler o nome de "Ancetolo", que, pola transposici? dunha letra, pode converterse en "Acentolo", que feminizado, por se tratar dunha cova resultou "A centola" ou "A centoia". Esta ?tima ?a denominaci? dunha vila que existiu no s?ulo IX preto de Mondo?do, e que se cita nun privilexio concedido por Afonso III ?igrexa luguesa, segundo o Padre Risco. 

Sexa como for, o certo ?que a misteriosa cova do rei Cintolo ou Cintoulo foi mal estudiada na segunda metade do s?ulo XIX, e os obxectos nela atopados desapareceron e nin sequera foron rese?dos.

M?s esta cova pos? tam? fabulosas lendas de damas enfeitizadas, drag?s e tesouros escondidos... 

Hai d?s lendas que fan referencia a estas covas:

* A primeira conta que na cova hai unha moza encantada que se peitea con peites de ouro ?tempo que se contempla nun espello de prata. Quen desencante a moza casar?con ela e posuir?moitas riquezas. Pero hai un problema: a cova est? custodiada por unha enorme serpe ou drag? que devora a quen intente desface-lo encanto. A pesar de t?olos impedimentos, dous irm?s decidiron intentalo, pero despois de entrar na cova non se soubo m?s deles.

* A segunda lenda conta que na Antig?dade no lugar onde hoxe est?Mondo?do hab? outra cidade: Br?.

Mondo?doReinaba o rei Cintolo, que ti? o seu castelo onde hoxe est?a cova. Nel viv? tam? a s? fermosa filla, pretendida por moitos mozos. 

Certo d? chegou o conde Hollvrudet, do que se namorou, pero pouco despois apareceu un vello (Tuba de Oret?) que vi? decidiu casar coa princesa, e de non aceptar, derrubar? o castelo. O conde decidiu enfrontarse a Tuba, e xusto cando lle cravaba a espada, soou un trono que derrubou a cidade e o castelo. Cando o conde recobrou o co?cemento, no lugar s?hab? unha cova. 

E a tradici? popular afirma que a princesa Xila, est?a esperar ?mozo que se atreva a entrar na cova para ceibala do meigallo que a ten presa al?dentro.

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "breviario enciclop?ico", eladio rodr?uez g?zalez

 

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>