Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

A muralla romana de Lugo

A Muralla de Lugo ?moi posterior ?nacemento da cidade romana de Lucus Augusti. Mentres a cidade fundouse no ano 14 antes de Cristo, a Muralla non se ergueu deica finais do s?ulo III, cando Roma comezou senti-la ameaza b?bara.

A muralla de LugoFoi constru?a entre os anos 260 e 310 da nosa era. A data do seu remate ?un enigma, pero crese que se ergueu nun s?proxecto, a?da que non se sabe os anos que durou este proceso. P?sase cas ?timas pedras deb?onse colocar durante o final do imperio de Constantino (337 d.C.) a?da que moitos expertos non descartan un momento posterior, dentro do s?ulo IV d.C. 

?a ?ica de Europa que conserva enteiro o seu per?etro de m?s de 2000 metros. A s? altura oscila entre os 8 e 12 metros; contaba primitivamente con 85 cubos, dos que se conservan na actualidade m?s de 70. O seu trazado encerra a parte antiga da cidade, ?que se accede a trav? de dez portas, das que s?catro son de orixe romana. As outras f?onse abrindo a medida que o desenvolvemento urbano da cidade as foi precisando.

A?da que resta moito que avanzar no seu co?cemento, a Muralla semella ter sido integrada nun aut?tico complexo defensivo, formado por foso, muralla e intervallum probablemente, realizaci? que esixir? un importante despregue de medios humanos e econ?icos. ?de supor que a ruptura da fronteira renana polos b?baros causar? tanto medo na poboaci? que probablemente a administraci? romana procedeu a realizar unha rede de fortificaci?s no noroeste peninsular, comprendendo os n?leos urbanos de Lugo, Astorga, Le?, Xix? e Braga.

Lucus Augusti ocupaba unha situaci? estrat?ica, cun un papel moi importante nas comunicaci?s, relaci?s comerciais e organizaci? administrativa do Noroeste hisp?ico e tam? era a capital m?s achegada ?Fisterra romano, o ?timo basti? das fortificaci?s romanas. 

Vista superior da muralla de LugoA construcci? da Muralla supuxo un cambio enorme para a florecente Lucus Augusti. A?da hoxe desco?cese por qu?a Muralla deixou no seu exterior barrios poboados (como a zona de Recatelo) e en cambio fortificou ?eas de cultivo e despoboadas. Est?documentado que o n?leo urbano de Lucus Augusti era menor antes de constru?se a Muralla que despois, contrariamente ?que sucedeu no resto de cidades romanas, que se reduciron ? fortificarse. Esta contradicci?, "medrar malia deixar f?a unha parte de si mesma", non ?a ?ica inc?nita.

Topograficamente ?tam? dif?il explicar o seu trazado: est?asentada sobre un terreo irregular, en descenso cara o sur, onde ficaron zonas abertas en pendente cara a propia Muralla, algo pouco recomendable para as s?s funci?s defensivas. 

Estes elementos semellan denotar que a raz? que leva ?s? erecci? non ?a estrictamente defensiva, a?da cando ser? a principal, sen? que conter? moito de prestixio ?vista do alarde que despregaron os encargados de erguela, que dispuxeron unha torre por cubo e no macizo de cada cubo embutiron unha escaleira, todas enfuscadas e case que todas de tipo imperial, o que constit? un exemplo ?ico neste tipo de acceso. Muralla romana da cidade de Lugo

O d? 30 de novembro de 2000, a muralla romana de Lugo foi declarada pola UNESCO , Patrimonio da Humanidade. 

A Muralla de Lugo cumpre os criterios para ser declarada coma "Ben integrante do Patrimonio da Humanidade" , porque xunta as tres categor?s previstas no listado de dito Patrimonio: ?un monumento, un conxunto e un lugar de interese arqueol?ico.

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "A Muralla de Lugo, Patrimonio da Humanidade", Concello de Lugo, 2001.

"Conociendo a Galicia", Xos?Mar? Manteiga.

 

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>