Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

A simbolox? da terra: Lar ou Lareira

O lar ?o centro da casa e esta significa familia, descendencia, propiedade, residencia, econom?, ideolox? e s?bolo do pequeno mundo que xira arredor do lar. A casa ?esencialmente aut?quica e resulta unha unidade de producci? e de consumo. Est?rodeada dun patio pechado ?exterior por un muro. No patio viven os animais dom?ticos, como o can, o gato, as gali?s, os porcos e as vacas. Nel g?danse tam? os apeiros de labranza: o carro, o arado, os xugos, os sachos… e outros m?s modernos, como o tractor ou a segadora.

O patio ?un espacio intermedio entre o espacio interior, representado na casa, e o exterior, representado no cami?. Para chegar ?casa hai que atravesa-lo patio e os cans e as gali?s anuncian a visita. Desde o patio acc?ese tam? ?pallar -palleiro- e ? horta, que forman parte do espacio interior, da casa.

A horta ?dominio das mulleres, que cultivan legumes. Nela ent?ranse os animais mortos e qu?mase o lixo, ?un espacio reservado ? xente da casa, representa o aspecto oculto do mundo. Arredor dos muros da horta crece o loureiro, que aparta as tormentas e protexe a casa.

O pallar -palleiro ou palleira - ?ase para garda-la herba seca e a le? de queimar. Dormen nel os cans e xogan os nenos cando chove. Este n?leo espacial div?ese nun interior, onde viven as persoas e osLareira animais, e outro exterior, formado polo pallar, a horta e o patio ou curral, que rodean a casa.

A coci? era a parte central da casa e o lar, a alma da coci?, pois nel prend?se o lume, coraz? e punto de encontro da familia.

A coci? econ?ica ou de ferro e a de butano substitu?on ?lareira , que se conserva en casas vellas non habitadas permanentemente, para afuma-los chourizos e os xam?s, ou para coci?r certas comidas t?icas como filloas.

A noite dun velorio queda aceso o lume da lareira, para quentarse os vivos e tam? as ?imas , que acoden no fr? inverno, por iso se botaban anacos de pan ?lume para que se alimentasen. Na cea de Noiteboa deix?anse alimentos sobre a mesa para que as ?imas ceasen mellor e mesmo se po?a un servicio de m?s e deix?ase un asento libre por se chegaban.

A coci? ?un lugar pechado, non se poden tirar f?a as varreduras procedentes dela, a cinza fertiliza a horta -lugar pechado-, onde vai parar tam? a auga do vertedoiro. Os restos da comida dest?anse ? porcos e ? cans, animais dom?ticos e pertencentes ?mundo interior.

O lar ?o lugar de encontro dos dous aspectos do mundo, representados polos habitantes do mundo visible e os do oculto.

 

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "galicia 2001: etnograf? espiritual", Xunta de Galicia.