Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Oficios artesanais: os cesteiros

CestasO arte da cester? ?anterior ?cultura dos castros. A s? influencia p?ese percibir, segundo alg?s arque?ogos, na decoraci? trenzada das olas castrexas, nas alfaias prehist?icas e nos sinais de barro que cubr?n as paredes das casas nas citanias.

Hoxe en d? ?practicada polo campesi? para uso de seu, o que lle permite inventar ou aproveitar calquera material que o seu contorno lle proporcione. Os cestos fanse tanto na vila como no medio rural. No primeiro caso o cesteiro traballa nun taller fixo. No outro caso ? traballo estacional e, por veces, ambulante, que se organiza en d?s temporadas: inverno e ver?.

A?da hoxe en d?, cando os costumes cambiaron vertixinosamente, ?dif?il atopar unha parroquia de Galicia onde non se sigan a facer cestos deste xeito, o cal ademais aporta unha gran riqueza de estilos no traballo.

A materia prima ?a madeira de casti?iro, carballo, bidueiro , cerdeira, colmo (palla de centeo), freixo, salgueiro, etc.; tam? son moi com?s os cestos de vimbios tecidos, sombreiros de palla ou corozas (impermeables de palla e xunco, practicamente desaparecidos), tellados de pallozas e cabaceiros ou canizos de carros, grades para alisar a terra, loros para os xugos, sebes (peches para as fincas), nasas, etc.

A tipolox? dos cestos en Galicia ?enorme, xa que responde ? costumes de cada bisbarra concreta. Cada cesto ten unha utilidade e denominaci? (cheg?onse a recoller m?s de 60). Estes son alg?s dos Cester?m?s com?s: paxes de vergas, peselos (Ancares), megos ou gamelos (cestos de vimbio, varas, vergas ou palla, tecidos moi apertados para conter a semente), culeiro (cesto da zona do Ribeiro e outras bisbarras da provincia de Ourense, que mide aproximadamente un metro de altura e ten a parte inferior cadrada abrindo en forma de funil cara a boca, ancha e redonda) que se emprega na vendima e na colleita doutros productos do campo, cesta do palangre (para colocar esta arte de pesca. Os anzois van enganchados no bordo da cesta), patela(cesta de vergas utilizada para transportar o peixe fresco), cestos de colmo (de palla cosida en espiral con casca de silva, que d?como resultado un cesto case impermeable), cestos para a roupa, para o pan, para as patacas, para as conchas, para os ourizos, o cesto para o fur? (utilizado para a caza do coello con fur?, prohibida na actualidade), etc. 

Os cesteiros te?n un "lat?", que se conservou na zona de Mondariz (Pontevedra) e presenta moitos trazos en com? co dos arxinas (fala usada polos canteiros). O "verbo", como os cesteiros lle chamaban serv? tam? coma engrenaxe da aprendizaxe do oficio... 

Velaqu?unha pequena mostra: oreta = auga , chumo = vi?, raucha = noite, horxe = madeira

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "galicia 2000: Cultura popular", Xunta de Galicia.

 

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>