Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Lendas : A trabe de ouro e a trabe de alcatr?

O concello do Pereiro de Aguiar, emprazado na marxe esquerda do Mi?, ten un pouco m?s de 5000 Escudo Pereiro de Aguiar habitantes.  Pertence ?provincia de OURENSE, e linda cos municipios de Ourense e Coles polo oeste; polo norte coa Peroxa e Nogueira de Ramu?; ?sur co de San Cibrao das Vi?s e Paderne de Allariz e polo leste co municipio de Esgos.

Nesta beira do Mi?, na parroquia de Vilari? do Pereiro de Aguiar cons?vase a crenza sobre a existencia dun castelo asolagado e de pasadizos subterr?eos que o comunican co antigo castro do outeiro. 

Esta lenda aparece ligada ?co?cida da trabe de ouro e a trabe de alcatr?, as?como ? restos arqueol?icos al?atopados, pertencentes segundo a memoria popular ? 'mouros'' ou trasnos que poboaban a zona. 


A LENDA DA TRABE DE OURO E DA TRABE DE ALCATR?


Esta lenda que pervive hoxe na memoria dos m?s vellos da Ribeira Sacra, tam? foi relatada por varios autores, coma Vicente Risco.

Esta historia est?relacionada coa xeograf? de penas rochosas , en "forma de castelo", as?como co universo m?ico de trasnos, pasadizos subterr?eos e marabillosos tesouros que forman parte do mundo da tradici? oral celta.

Pereiro de Aguiar Segundo conta a lenda , na parroquia de Vilari?, en terras do Pereiro de Aguiar, existe unha rede de pasadizos subterr?eos que unen os restos do monte do castro coas ru?as dun castelo asolagado polas augas do Mi? en tempos tan remotos que ningu? os lembra...

Estes t?eles est? habitados por un 'mouro' ou trasno que acocha al?un tesouro inmenso, rico en pedras preciosas e xoias de ouro, que ten tentado a moitos a procura-la entrada ? pasadizos. Sen embargo, a "historia" advirte ? xentes da existencia de d?s trabes que sustentan todo o conxunto de t?eles e cuxa disposici? constit? unha trampa para aqueles ousados que vaian na busca do tesouro.

Nos arredores houbo un mozo que xa hai moito tempo tentou chegar ? riquezas que estas covas gardaban e quen contou ? veci?s como conseguiu atopa-la entrada ? pasadizos. Despois de cami?r un anaco por eles atopou unha sala sustentada por unha gran trabe de ouro e outra escura, que segundo lle pareceu estaba feita de alcatr?. O enorme valor da trabe de ouro cegou o bo sentido do mozo, que axi? tentou tirala para f?a do seu lugar e levala consigo, sen decatarse de que cando comezou a tirar por ela accionou un resorte preparado polo 'mouro' que fixo que o lume prendese na veci? trabe de alcatr?.

As lumaradas foron tais no interior da cova que o mozo s?conseguiu sa? dos pasadizos logo de arrastrarse polo chan, seguindo unha corda que levaba ?cintura e que deixara atada f?a a un penedo. 

Pouco antes de que a trabe de alcatr? que sustentaba o teito dos pasadizos fose consumida polas chamas e a cova comezara a derrubarse, o mozo lograra sa? para o exterior. Sen embargo, para el todo semellaba a?da o interior do m?s escuro dos t?eles, decat?dose de que o lume da trabe de alcatr? que ardera tan pr?ima a el o deixara cego.

A?da que feitos como este disuadiron a moitos de procura-la a fortuna do tesouro, alg?s dos m?s maiores do lugar a?da confesan que de mozos pasaron d?s escavando e tentando atopa-la entrada ? covas do mouro.

No mesmo sito do que conta esta lenda foron atopados restos dun castro e dunha importante inscrici? que rezaba unha breve lenda : "sicenata pacata" , e que alg?s te?n interpretado como conmemorativa da victoria romana do castro do Medulio, suxerindo alg?s o seu emprazamento na zona.

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "breviario enciclop?ico", eladio rodr?uez g?zalez