Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

In? de Castro: ra?a despois de morta

O nome e recordo desta fermosa galega, cruelmente sacrificada por unha falsa "raz? de Estado", sobrevive no esp?ito e poes? de Occidente cun prestixio tr?ico e triste. 

In? de CastroIn? de Castro, naceu  probablemente, en Monforte, provincia de Lugo no ano 1325. Era filla bastarda dun dos m?s grandes cabaleiros de Espa?, Pedro Fern?dez de Castro, alta figura luminosa e leal no sombr? s?ulo XIV e de Aldonza Soares de Valladares, portuguesa. 

Pasou a Portugal en 1340 no s?uito da princesa dona Constanza de Castela, quen era a s? prima e estaba desposada con Don Pedro, herdeiro da coroa lusitana. O infante Pedro prendeuse da fermosa galega. Constanza morreu ?dar ?luz ?seu fillo, Fernando, que moitos anos despois suceder? na coroa a seu pai Pedro.

Os amores con In? ocorr?n nos "saudosos campos de Mondego" (Coimbra).

Pero o enso? id?ico non pod? durar. O rei pai, Afonso IV, obedeceu o rumor da voz p?lica e dos cortes?s que v?n no futuro poder da galega un perigo para a independencia do reino. 

Por instigaci? de Afonso IV, o Consello de Estado decretou a s? morte e tres fidalgos portugueses realiz?ona o d? 7 de xaneiros de 1355, nun xard? preto do convento de Santa Clara de Coimbra. 

T?ulo de In? de Castro Anos despois, ascendido ?trono, don Pedro, en 1367, mandou desenterra-lo seu cad?er que, posto ?seu car?, foi saudado e honrado como de viva ra?a polo clero, nobreza e pobo. 

Hai moitos xeitos de "reinar despois de morrer"; o de dona In?, triunfo hist?ico da saudade, ?dunha fermosura ?tr?ica ?exaltar a dignidade do corpo podrecido e ?alma liberada. 

Na actualidade, Dona In? e m?s don Pedro xacen na gran igrexa de Alcoba? (Portugal).

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

bibliograf? consultada: "historia de galicia", ram? villares.