Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Lendas : a Lagoa de Antela

A Limia ?unha comarca situada ?sur da provincia de OURENSE e comprende as terras ba?das polo r? Limia e os seus afluentes. A paisaxe ?unha ampla chaira arrodeada de monta?s non moi altas.

Neste enclave xeogr?ico at?ase a Lagoa de Antela, que foi un dos espellos de auga m?s importantes de Europa, logo desecado e hoxe est?en proceso de recuperaci?. Foi o maior lago de auga doce da pen?sula, con 7 km de longo e 6 km de ancho.

Os atrancos que supo?a para os traballos agr?olas e mailos perigos para a sa?e dos ribeir?s (?), "aconsellaron" a s? desecaci?. Esta foi principiada no s?ulo XIX , a partires do ano 1827. Posteriormente unha dona francesa, a marquesa de Longeville, fixo algunhas obras de desecaci? para a exportaci? a Francia das ancas de ra, que abondaban nas xunqueiras da lagoa, mais a desecaci? definitiva encomezou no ano 1958. Pero hoxe est?en proceso de recuperaci?.

LENDA DA LAGOA DE ANTELA

Lagoa de AntelaA lenda conta que antigamente no lugar que hoxe ocupa esta lagoa houbo unha cidade chamada Antioqu?, co?cida porque os seus veci?s carec?n de calquera mostra de caridade. 

A lenda narra que Deus quixo castigalos pero Xes? propuxo redimir ? m?s xustos baixando ?cidade en forma de mendigo. Percorreu as?t?alas casas pedindo esmola sen que ningu? se apiadase del. 

Xa de volta, aflixido, e mentres estaba cruzando unha carballeira, viu unha casa habitada por unha muller anci??que tam? lle pediu esmola. A muller ofreceulle unha cunca de leite e un anaco de bica e tam? abeiro para pasa-la noite.

?ma? seguinte Xes? amosoulle ?anci?o que fora da cidade de Antioqu?. A muller quedou sorprendida ?ver que a cidade desaparecera e que no seu lugar hab? unha lagoa. Ningu? se salvara, ag? ela...

Nas ma?nci?s de San Xo?, co primeiro raio de sol, a?da se pode ver no fondo o campanario da igrexa. E na Noiteboa, ? doce en punto, ?se o canto dos galos.

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "breviario enciclop?ico", eladio rodr?uez g?zalez

 

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>