Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

25 de Xullo : D? da Patria Galega


25 de Xullo, D? da Patria Galega

O 25 de xullo cel?rase o d? do noso pa?.

? unha data de fondo contido hist?ico que sup?, en palabras de Castelao:

"a festa maor de Galicia, a festa de todol-os galegos".

AS ORIXES DESTA CELEBRACI?

PROCLAMA PUBLICADA POR "A NOSA TERRA" (1920)

PROCLAMA PUBLICADA POR "A NOSA TERRA" (1921)

PROCLAMA PUBLICADA POR "A NOSA TERRA" (1935)

"GALIZA ?UNHA AUT?TICA NACIONALIDADE"

DISCURSO "ALBA DE GRORIA" DE CASTELAO (25 -xullo-1948

AS IRMANDADES DA FALA

A NOSA TERRA: PORTAVOZ DAS IRMANDADES DA FALA

MANIFESTO DA ASAMBLEA NAZONALISTA DE LUGO

"Cando a Santa Compa? de inmortaes galegos, que acaba de pasar por diante da nosa imaxinaci?, se perde espesura d-unha foresta lonxana, con esa mesma imaxinaci? veremos xurdir do Humos da terra-nai, da terra, da nosa terra, saturada de cinzas hum?s, unha infinida moitedume de luci?s e vagalumes, que son os seres innominados que ningu? recorda xa, e que todos xuntos forman o substractum insobornabel da patria galega. Esas ?imas sen nome son as que crearon o idioma que en que eu vos estou falando, a nosa cultura, as nosas artes, os nosos usos e costumes, i en f?, o feito diferencial de Galiza. Elas son as que, en longas centurias de traballo, Escudo dese?do por Castelao: denantes mortos que escravoshumanizaron o noso territorio patrio, infund?dolle a todal-as cousas que na paisaxe se amostran o seu propio esprito, co que pode dialogar o noso coraz? antigo e panteita. Elas son as que gardan e custodian, no seo da terra-nai, os legados m?tiples da nosa tradici?, os xerms incorruptibeis, da nosa futura hestoria, as fontes enxebres e pur?imas do noso xenio racial. Esa moitedume de luci?s representa o pobo, que nunca nos traicionou, a enerx? coleitiva, que nunca perece, i en f?, a espranza celta, que nunca se cansa. Esa inf?da moitedume de luci?s e vagalumes representa o que n? fomos, o que n? somos e o que n? seremos sempre, sempre, sempre.

Velah?o que eu quer? dicir n-este D? de Galiza, en loubor da nosa Tradici?, por riba da nosa Hestoria, a todo-los galegos que residen n-esta terra que para n? ?a segunda patria. E nada m?s, amigos e irm?s.

Que a fogueira do esprito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares."

 

(CASTELAO, discurso "Alba de Groria" -  Bos Aires,  25 de xullo de 1948).

Escudo dese?do por Castelao

Fonte: www.vieiros.com