Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

ALMANZOR E A LENDA DAS CAMP? DE COMPOSTELA


No s?ulo X da nosa era, o Ap?tolo Santiago, era para os ?abes un s?bolo da reconquista dos cristi?s no norte da pen?sula Ib?ica. Esta importancia simb?ica, atraeu os desexos de destrucci? do caudillo ?abe Al-Mansur Bi-Llah, co?cido polos cristi?s como Almanzor.

Almanzor emprendera varias expedici?s de saqueo e invasi?s contra outras cidades cristi? coma Barcelona, Le? ou Salamanca. Pero a importancia que Santiago ti? como s?bolo dunha fe que era inimiga da s?, foi o que o levou a deixar C?doba e emprende-la expedici? de castigo a Compostela. 

Santiago de Compostela O d? 10 de agosto do ano 997 Almanzor toma Compostela e as s?s tropas saquean a cidade. A crueldade que este caudillo demostraba en t?alas cidades por el saqueadas, viuse soamente conmovida pola presencia dun vello monxe que impasible ante a brutalidade dos saqueadores, permanec? inm?il, orando, fronte ?tumba do Ap?tolo Santiago. Dise que este vello monxe era o bispo San Pedro de Mezonzo. Ent?, Almanzor quizais conmovido por esta actitude, prohibiu ? seus soldados que non danasen nin o sepulcro, nin ? anci?. 

Pero o castigo divino caeu sobre as tropas musulmanas e sobre Almanzor…Este castigo tomou a forma de cegueiras e trastornos varios de sa?e. Dise que ata o caudillo ?abe, foi atinxido por unha destas cegueiras transitorias, quen na s? desesperaci? pediu favor ?Deus dos cristi?s, nese momento renegando de Al?e de Mahoma. Pero ?recobra-la vista, Almanzor esqueceu a s? promesa e emprendeu o cami? de volta a C?doba, lev?dose un cuantioso bot?, inclu?as as camp? da catedral compostel? que foron levadas ?“cidade dos califas” a ombros de prisioneiros cristi?s tomados cativos. Do mesmo xeito lev?onse as portas que despois servir?n como teito para a mesquita cordobesa. Soamente respectaran o sepulcro de Santiago…

Despois desta destrucci? masiva da cidade, o templo do Ap?tolo Santiago foi reconstru?o baixo os auspicios do Bispo Pedro de Mezonzo. A construcci? da actual catedral in?iase durante o reinado de Afonso VI no ano 1075, ficando rematada entre os anos 1122 e 1128.

Pero para os cristi?s este fora un duro golpe que ficou gravado na s? memoria…

En tempos de Fernando III o Santo foron reconquistadas as cidades de Sevilla e C?doba…Ent?, as camp? que foran roubadas e levadas a C?doba m?s de 230 anos antes, foron devoltas a Compostela pero segundo conta a lenda, esta vez levadas a ombros de prisioneiros musulm?s, seguindo como rota unha antiga calzada romana que comunicaba Andaluc? con Estremadura e Castela…Era a chamada V? da Prata, e que logo, foi aproveitada polos peregrinos a Santiago seguindo esta antiga v? cara ?norte, tomando ese mesmo traxecto c? campas de Compostela ? seu regreso.

Existe outra lenda que di que Almanzor morreu ?ser castigado por Deus por provoca-la destrucci? de Santiago de Compostela. Alg?s historiadores pensan que o ?abe morreu como consecuencia das feridas recibidas na batalla de Calata?zor (1002), a?da que posiblemente a verdadeira causa da s? morte fose unha enfermidade, a que forzou a s? retirada ata Medinaceli.

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba


VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>