Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

A Santa Compa?

A SANTA COMPA? quizais sexa, unha das crenzas m?icas m?s arraigadas no rural galego. Co?cese tam? en Galicia con varios nomes  : Estadea, Estantiga, Rolda, As da noite, Pantalla, Avis?s, Pantaruxada. Todos eles son termos que nos indican a presencia dun colectivo de mortos no mundo dos vivos.

Son varias as versi?s que na bibliograf? podemos atopar sobre a Santa Compa?, de a?a dificultade para poder definila con exactitude. Ag? excepci?s, hai unha serie de trazos xerais nos que coinciden a meirande parte dos autores ?se referiren a ela: "procesi? de mortos ou almas en pena que nas br?emas da noite (a partir das doce) percorren errantes as sendas e cami?s dunha parroquia".      

Esta procesi? vai encabezada por un vivo portando unha cruz e un caldeiro de auga bendita seguido de t?alas ?imas con velas acesas, non sempre visibles, not?dose a s? presencia polo cheiro a cera e o vento que levanta ?seu paso.     

A Santa Compa?O portador da cruz non pode en ning? momento volve-la vista atr? nin renunciar ? seus cargos precedendo a Santa Compa?. 

S?quedar?liberado cando encontre outra persoa a quen lle entrega-la cruz e o caldeiro.

Para se salvar desta obrigaci? a persoa que vexa pasa-la Santa Compa? debe trazar un c?culo no chan e meterse dentro del ou ben botarse boca abaixo.

A?da que na maior? das historias sobre a Santa Compa? esta realiza a s?s aparici?s de noite, tam? hai casos citados nos que se fala de sa?as di?nas. 

A persoa viva que precede a procesi? pode ser home ou muller, dependendo se o  patr? da s? parroquia ?santo ou santa.

En definitiva, consid?ase a Santa Compa? como unha anunciadora da morte. A s? misi? ?visitar todas aquelas casas nas que axi? haber?un pasamento.

Dentro nas crenzas galegas, existe tam? outra procesi? moi semellante ?Santa Compa? pero que se diferencia desta en que non son pantasmas de mortos os que van nela, sen? pantasmas de individuos vivos. Leva o nome de "procesi? das Xans". 

Marchan en d?s fileiras e levan un cadaleito. Canto m?s ?beira do cadaleito vaian os membros das ringleiras, m?s axi? morren. Os que van m?s lonxe poden tardar ata tres ou catro anos. Quen atopa esta procesi?, vea, mais non a sente. O encontro case sempre se d?nas encrucilladas dos cami?s, onde ?costume deterse cos defuntos para que os cregos boten responsos.

Se o que a atopa ?amigo dos que van na procesi?, o ?ico que fan con el ?levalo polo aire a outra parte; se ?inimigo, danlle unha gran malleira e arr?trano polas silveiras. Son poucas as persoas que ven a procesi? das Xans, pois para iso precisa posu? unha destas condici?s: que o padri? de quen a ve,  rezase mal o credo cando o bautizaron, ou que o crego cambiase os santos ?eos confundindo os da extrema unci? cos do bautismo. Tal erro p?ese remediar bautiz?dose de novo

?impresionante culto dos mortos ou dos devanceiros ?ese en Galicia a crenza das almas en pena, da ?imas peregrinas, que integran a Santa Compa?; por iso en moitas encrucilladas dos cami?s se erguen os cruceiros e os petos de ?imas, onde se depositan as ofrendas piadosas en tributo ? que xa est? na eternidade  

              

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada: "Breviario Enciclop?ico", Eladio Rodr?uez G?zalez.

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA:  ENTRA AQU?/a> 

 

CURTAMETRAXE "A ESTADEA"

Cortometraje integramente gallego,realizado en el a? 2010, grabado sus exteriores en Sarandon,Vedra, Galicia.

Sinopsis: As vidas da familia de Roi e dos rapaces Xoan e Fran, veranse atopadas polos misterios que agochan os cami?s dos bosques de Galicia.

Reparto: Julio Cela, Miguel Canalejo, Sheyla Fari?, Rub? Prieto, Brais Abad

Direcci?: Pablo Cacheda
Producci?: Carmen Rey
Musica: Julio Montero