Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

A lenda do bispo Santo e as Invasi?s Viquingas

EscudoNa Idade Media , Bizancio, Xermania e o Reino de Galicia eran os principais imperios de Europa. Os escandinavos atra?os pola riqueza do reino organizaron numerosas expedici?s militares o ent? chamado "Pa? de Santiago".

A primeira invasi? viquinga a Galicia produciuse durante o reinado de Ramiro no s?ulo IX, e a esta segu?onlle unha segunda e terceira invasi?s, ata a cuarta e derradeira que se produciu no ano 1038. Estes ataques eran levados a cabo principalmente tropas procedentes de Noruega, Dinamarca e das Illas Orkney e son mencionados por textos hist?icos galegos, escandinavos, ?abes e castel?s. 

Hai unha lenda baseada nun feito hist?ico que pervive na tradici? oral da Britonia: O milagre do Bispo Gonzalo, que liberou a Galicia do perigo dunha desas cruentas invasi?s viquingas...

O MILAGRE DO BISPO GONZALO

No tempo das ?timas invasi?s viquingas ?Reino de Galicia, unha grande flota normanda intentou Capela do Bispo Santopenetrar nas terras breto?sas al?polo s?ulo XI, a penas un s?ulo despois de teren os viquingos destru?a a capital do Bispado de Britonia. Trasladada polo Rei Afonso III a nova capital dende a arrasada Breto? ata Mondo?do, era neste tempo Bispo de Britonia o anci? Gonzalo, home moi respectado, querido e con sona de Santo. 

A alerta de que fora avistada a flota normanda chegou axi? a Mondo?do, onde, perante o perigo inminente e dada a carencia de defensas necesarias para repeler tal ataque masivo, os veci?s ped?n homes e armas. Mais o bispo non dispo?a deles e s?contaban con sachos para loitar contra os invasores. Ent?, decidiu que o mellor ser? pedir axuda a Deus .

O Bispo Gonzalo decidiu evacuar a cidade e refuxiarse nas monta?s na espera de reforzos.

Comezou a marcha cara ?interior, axunt?dose ?numeroso grupo os habitantes de poboaci?s veci?s que tam? optaron por se refuxiar dun futuro incerto en mans dos viquingos. 

AsceFozndendo ?Alto da Grela, os refuxiados empezaron a ver no Cant?rico a inmensa flota normanda que se achegaba rapidamente ? costas de Britonia. As? o bispo, portando unha cruz, dirixiuse cara ?mar, seguido da xente da vila. Nun momento piadoso, Gonzalo parou o paso e disp?ose a pregar polas almas dos seus, sendo imitado polos seus fregueses. 

?pouco de comezar o Bispo Santo as s?s oraci?s, o ceo empezou a se encarrapuchar, soprando o vento e levantando temporal no mar. O bo Gonzalo mant?ase pregando en tanto os abraiados fregueses ollaban como o temporal aumentaba de tal xeito que a flota viquinga empezaba a amosar dificultades para entrar na r?. De cando en vez albisc?anse os barcos e o bispo axeonll?ase e ped? pola liberaci? das terras

As violentas ondas e o vento empezaron a afundir naves viquingas, que non pod?n chegar ?terra nin escapar ?mar aberto. Con cada pregaria afund?nse uns cantos barcos, ata que xa non quedou ning? no mar.

O Bispo Santo logo abriu os ollos e, diante dos seus at?itos fregueses exclamou: 
- "Pid?oslle a Deus que nos permita sermos sempre libres e poidamos levar por toda a terra da Galiza esta ditosa nova!". 

Desde ent?, cel?rase na capela do Bispo Santo do Alto da Grela unha moi popular romar?, en recordo e lembranza do milagre de Gonzalo. 

Outramente, no Museo da Catedral de Mondo?do de Foz exh?ense o sartego, o b?ulo e o anel do Bispo breto?s, e na Fonte da Zapata a tradici? atrib?lle outra milagre a San Gonzalo, xa que ese manantial brotou a pedido do bispo Santo.}

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada:   "Las leyendas tradicionales gallegas", Leandro Carr?Alvarellos; "breviario enciclop?ico", eladio rodr?uez g?zalez

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>