Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Ant? Villar Ponte

Tan pouco reco?cido como importante, quizabes m?s que Castelao, Ant? Villar Ponte foi o pilar da Galiza moderna. 

Ler o seu libro Pensamento e sementeira ?entender os problemas de Galiza de onte e de hoxe.  

Biograf?. 
Ant? Villar Ponte ANTON VILLAR PONTE foi, quiz?s, o xornalista galego de meirande si?ficado na ?oca contempor?ea. Naceu na vila luguesa de Viveiro o 2 de outono de 1881 e finouse na Cru? o 4 de marzo de 1936. 

 

Fixo os estudos da carreira de Farmacia na Universidade Compostel? Exerceu despois a profesi? na vila mari?ira de Foz, e al?encetou as suas actividades literarias ao servicio de Galiza, que se non interrumpir?n endexam?s. 

 

No ano 1911 orgaiz? en Viveiro a conmemoraci? do Centenario do poeta rom?tico viveirense Nicomedes Pastor D?z que acadou gran resoancia. Pero a vocaci? de Villar Ponte era a do xornalismo. O seu primeiro artigo public?no nun semanario vilego que levaba o flamante t?uo de "Nueva Brisa". En percura de novos hourizontes marchou a Madr?onde aitu? no xornal "El Pa?". 

 

Pouco despois emigr? a Cuba. Al?fixo periodismo en Camag?y dirixindo un semanario. Logo traslad?se a Habana -onde viv? varios anos- desempe?ndo a Xefatura de Redaci?, e a Direici? despois, do "Diario Espa?l". Tam? dirix? al?as revistas "Follas Novas" e "Alma Gallega". No Centro Gallego da Habana pronunci? not?el discurso encol do Lema "Orientaci?s". 

 

De regreso na Galiza en 1916, radic?se na Cru? onde foi desenrolando o m?s intenso e fecundo das suas tarefas period?ticas. 

 

Foi presidente da "Asociaci? de la Prensa de La Coru?", membro do Seminario de Estudos Galegos de Compostela e Correspondente da R. Academia Galega ?que ingres? como Acad?ico de N?ero o 24 de Xulio de 1934 en solene sesi? na que deu leitura a brilant?imo discurso titulado "O sentimento liberal na Galiza" o cal foi contestado polo ilustre acad?ico Don Ram? Otero Pedrayo. 

 

Villar Ponte suced?, no sill? corporativo asinalado co n?ero 12, a quen fora esgrevio escritor e poeta galego i eminente arcebispo de Compostela Don Manoel Lago Gonz?ez. 

 

Levado, ao igoal que Castelao, m?s pola paix? de traballar por Galiza que por vocaz?, incursion? na pol?ica. Foi unha curta tempada concellal do Axuntamento da Cru?. Procramada a Rep?rica, a O.R.G.A. (Orgaizaci? Repubric? Galega) que, axudara a formar, o lev? de diputado as Cortes Constitu?tes de 1931. 

 

Voltou a ser elexido diputado as Cortes da Rep?rica Hespa?la nas eieici? de febreiro de 1936, mais non chegou a tomar posesi?, pois morr? nos mes de marzal seguinte. 

 

Como escritor destaca o seu teatro social e galeguista. No 1905 escribiu a sua primeira obra de teatro, A patria do labrego.

 

Emigrou temporalmente ?Habana, onde traballou como periodista, e ?s? volta promoveu no ano 1916 a creaci? das Irmandades da fala e de A nosa terra, o seu ?gano de expresi?. 

 

Pouco despois publicou varias obras pol?icas coma: Nacionalismo no 1916; Doctrina nacionalista no 1921; Resumen de historia de Galicia no 1927; e unha de teatro que ti? por t?ulo Almas mortas, esta ?tima publicouna no 1922. 

 

Foi deputado nas Cortes Constitu?tes de 1931, e escribiu o Breviario de autonom? no ano 1933, Os Evanxeos da risa absoluta no ano 1934 e Noutumio de medo e morto no ano 1935. 

 

No 1936 foi novamente elexido deputado nas cortes.

Casa dos irm?s Villar Ponte

En 1916 na casa n?ero 38 da r? Real (A Coru?) 

dos irm?s Ant? e Ram? Vilar Ponte cr?nse "As Irmandades da Fala"

 

Fonte :   Letras Galegas  e Pensamento e sementeira, leici? de patriotismo galego - Ediciones Galicia - Centro Gallego de Buenos Aires - Instituto Argentino de Cultura gallega