Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Ant? Villar Ponte - Pensamento e sementeira

Villar Ponte( Leici? de patriotismo galego )

Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires, Instituto Argentino de Cultura Gallega

O individualismo econ?ico 

 

George W. Rusell, irland?, hirm? de raza, escrib? un libro que parez feito pra n?. D?e son estas verbas: "A maxest?solemne xurde cando existe unha orquestaci? da humanidade por alg? direitor poderoso, e coma povo os irlandeses non manifestaremos nunca as m?s outas calid? na literatura ou na vida at?que estemos baixo o dominio de unha, polo menos, das ideias fundamentaes que foron as inspiraci?s das razas. Nosa debilidade nasce do noso individualismo econ?ico." 

O que d?o not?el escritor celta pode terse apricado a o noso pobo e a cantos permanecen nun grau inferior da evoluci? social. " Irlanda -escribe Rusell - pas? polas probas tr?icas que sirven de ilustraci? ao que chamar?mos a inxusticia do trunfo de unha forza orgaizada. O mesmo que Galiza. 

"Aquele individualismo econ?ico -sigue dicindo Rusell- ?o sost? de un cotianismo inerte, sin alma, sin paix?, sin deber, tren de vida de aut?atas que reciben as impresi? do ?ito, cultivadores do realismo en toda a sua gama, o non ven nin se decatan da finalidade de un dinamismo social que representa o impulso m?il, ardente, verdadeirarnente xermolador da ideia. S?cando os pobos compo?n a orquestaci? de que falaba denantes, fan grandes cousas, cantando unha epopeia vivida, un poema, unha relixi? profunda e humana, un arte vibrante, unha moral acugulada de simpat? social." 

E m?s ?certo. Os que temos ollado manifestaci? colectivas baixo o impulso de unha paix? intelectual, unha ideia que sal de nai, un desexo ardente que concreta un momento hist?ico; os que ternos apalpado no ambente f?ico a ialma de todo un pobo; os que temos asistido a espeut?ulos de vontade; os que temos visto poboaci?s enteiras sedentas de grorias e de perenidade, non podemos menos que fuxir de ese cotianismo ins?ido e t?edo afincado no individualismo econ?ico que foi -seg? Rusell- o principal obst?ulo a rexeneraci? de Irlanda, como ven s?doo tam? o da Galiza.

E sin embargo, conforme d?o mesmo gran escritor, cando pers?tase na historia de un pobo un espeut?ulo da Disciprina at?ent? desco?cida; cando se ven l?tregueos de xenreira hacia ese individualismo econ?ico, destrutor de todas as belezas da ialma hum?; cando o esprito, esquec?dose da sua propia conservaci?, aspira ao abranguamento de algo rn?s outo, ent? se pon a primeira pedra de unha nova naz?, ainda que o trunfo este? lonxano, inda que a orgaizaci? do mal haxa afogado o estoupar do esprito. 

Este ? hirm?s galegos, o devenir da Humanidade que todos vimos tecendo; uns co a nosa abnegaci?, os outros co as s?s incapacidades. Estes son os idealismos trascendentes que temos de op?lles aos logreiros nados na Galiza, que polo seu analfabetismo espritoal non se decatan de que m?s al?das descentralizaci? administrativas por amprias que sexan e m?s al?de t?olos progresos materi?, brila a estrela tremelucente da naz? galega alumeando a fronte dos escolleitos, dos ?icos arist?ratas que viven na nosa Terra: os galeguistas.