Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Ant? Villar Ponte - Pensamento e sementeira 

  Villar Ponte( Leici? de patriotismo galego )

 

 

Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires, Instituto Argentino de Cultura Gallega

Discursos a Naz? Galega 

 

Con iste t?uo tef? feito un feixe de artigos que axi? imprentarei nun libri?, chamado, non a conquerir soa, sen? a suxerir aos nazonalistas da mi? patria ideias que eles logo con m?s xeito e autoridade desenrolar? compridamente. Coido chegado o momento de que o pensamento do galeguismo novecentista se concrete en s?teses afirmadoras fillas do an?isis que dende fai dous longos anos vimos realizando os "b? e xenerosos". 

?Oh, o econ?ico ! Para t?olos galegos sin senso propio ou servos do centralismo que agora falan de autonom?, o econ?ico ?o importante. E as xentes caciques da banda de Vigo, principalmente, ao falaren do econ?ico po?n os ollos en branco, coid?dose seres superiores porque son pr?ticos, ?Pobres sepulcros branquexados! ?Pobres analfabetos do idealismo! Pero ?existe o econ?ico en si? ?Existe o econ?ico m?s que coma meio? ?A industria e o comercio son outra cousa que organizaci? do material para as facilidades da vida material? ?P?ese fundar unha aristocracia no econ?ico? O vulgar fabricante de champagne, por citar un exemplo, ?qu?valor ter? si o mundanismo fr?olo non tivese poetizado o licor escumoso? O econ?ico e vag? de c?rega que, arrastra a locomotora do idealismo. A teor? filla da especulaci?, e denantes que a pr?tica. Col?, un tolo, un ideol?ico, ?copart?ipe de t?olos negocios materi? relacionados con Am?ica. E Col? non ti? noci? de econom?. 0 idealismo, ?ico impulsor da vida dos pobos, fica por riba das leises da oferta e da de manda. O econ?ico, somente conc?ese coma meio pra fins esprito?. O un concepto limitado. Cando comer, beber e vestir, sexan ideaes e non necesid? zool?icas, ter? raz? os da econom? a secas. Namentras isto non ocurra, bailar? ao son do pandeiro idealista. Queiran ou non.