Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

A bandeira de GALICIA


Desde as orixes da civilizaci? humana, e como unha das caracter?ticas universais, aparecen as bandeiras. A Bandeira de Galicias? aparici? e evoluci? aparece ligada ?esp?ito b?ico. Pronto serviu para identificar e diferenciar durante o combate ? ex?citos. O que comezou sendo un costume dos pobos orientais, deseguida se espallar? a occidente.


Se o s?ulo XVII se caracteriza por un emprego b?icamente b?ico da bandeira, o XVIII supor?o nacemento desta como s?bolo nacional. Este uso das bandeiras para denotar e reflectir unha idea pol?ica ref?zase coa Revoluci? Francesa. O XIX ser?o s?ulo da bandeira como representaci? pol?ico-ideol?ica. O s?ulo XX, polo gran uso deste tipo de s?bolos, chegou a ser denominado "s?ulo das bandeiras".


Durante a Idade Media os soldados galegos agrup?onse baixo "se?s", "estandartes" ou "pend?s" que non simbolizaban o reino galaico. As s?s cores mesmo pod?n variar dun xefe a outro, a?da que se observa certa persistencia do branco.

A partir do XVII a bandeira galega comeza a aparecer nas publicaci?s imitando ?escudo: branca, co cop? amarelo no centro, rodeado de seis cruces recortadas.


Non hai testemu?s que proben a existencia da actual bandeira con anterioridade ?noso s?ulo. A actual bandeira branca con banda azul prov? da que ti? a Comandancia da Mari? da Coru?. Primeiro ser? adoptada polos emigrantes e m?s tarde asumida pola Galicia peninsular.

Con tres m?ulos de longo por dous de ancho ?confeccionada normalmente a bandeira galega. O matiz de azul da banda ?xeralmente dun azul celeste subido ou cobalto claro. Esta ser? a bandeira nacional civil. A chamada do Estado, que ?a que debe figurar nos actos oficiais, constar? ademais do escudo nacional no centrol.

 

 

 

Fonte consultada: Xunta de Galicia, www.xunta.es