Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Plásticos galegos

Seoane

Quixera coñecer das túas pinturas, das que me chegaron autorizados eloxios, algunhas fotografías, alomenos. Maside a Seoane

Autorretrato, por Seoane La taquilla marillilla, por Seoane Capa de Galicia Emigrante, por Seoane Mujer en tierra extraña, por Seoane Pintura de Seoane Pintura de Seoane Pintura de Seoane Pintura de Seoane Luis Seoane Mural de Seoane