Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón CABANILLAS Camiño longo

CAMIÑO LONGO

Camiño, camiño longo,

camiño da miña vida,

escuro e triste de noite,

triste e escuro de día...

¡camiño longo

da miña vida !

Vereda, vereda torta

en duras laxes aberta,

arrodeada de toxos,

crebada polas lameiras...

¡vereda torta, ti onde me levas!

Camiño, camiño longo.

A choiva, a neve e as silvas 

enchéronme de friaxe,

cubríronme de feridas...

¡camiño longo da miña vida !

Vereda, vereda fonda

de fontes tristes, sen auga;

sen carballos que dean sombra,

nin chouzas que dean pousada..

¡vereda fonda, ti cando acabas!

CAMINO LARGO

Camino, camino largo,

camino de mi vida,

oscuro y triste de noche,

triste y oscuro de día…

¡camino largo

de mi vida!

Vereda, vereda torcida

en duras losas abierta,

rodeada de toxos,

quebrada por lodazales…

¡vereda torcida, tú donde me llevas!

Camino, camino largo.

La lluvia, la nieve y las zarzas

me llenaron de frío,

me cubrieron de heridas

¡camino largo de mi vida!

Vereda, vereda honda

de fuentes tristes, sin agua

sin robles que den sombra

ni chozas que den posada

¡Vereda honda, tú cuando acabas!

HIMNO DE ACCIÓN GALLEGA

¡Irmáns! ¡Irmáns galegos!

¡Desde Ortegal ó Miño

a folla do fouciño

fagamos rebrillar!

Que vexa a vila podre,

coveira da canalla,

a aldea que traballa

disposta pra loitar.

Antes de ser escravos,

¡irmáns, irmáns galegos!

que corra o sangue a regos

desde a montaña ó mar.

¡Ergámonos sen medo!

¡Que o lume da toxeira

envolva na fogueira

o pazo señorial!

Xa o fato de caciques

ladróns e herexes fuxe

ó redentor empuxe

da alma rexional!

Antes de ser escravos,

¡irmáns, irmáns galegos!

que corra o sangue a regos

desde a montaña ó val.

HIMNO DE ACCIÓN GALLEGA

¡Hermanos! ¡Hermanos gallegos!

¡Desde Ortegal al Miño

la hoja de la hoz

hagamos rebrillar!

Que vea la villa putrefacta,

cueva del canalla

la aldea que trabaja

dispuesta para luchar

Antes de ser esclavos

¡hermanos, hermanos gallegos!

que corra la sangre a chorros

desde la montaña al mar

¡Levantémonos sin miedo!

¡Que el fuego de la toxeira

envuelva en la hoguera

el pazo señorial!

Ya el rebaño de caciques

ladrones y herejes huye

al redentor sea empuje

del alma regional!

Antes de ser esclavos

¡hermanos, hermanos gallegos!

que corra la sangre a chorros

desde la montaña al valle


Toxo: planta de hojas espinosas y flores amarillas, autóctona de Galicia.

Toxeira: conjunto de toxos.

Fouciño: tipo de hoz de tamaño pequeño.