Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón CABANILLAS

¡MEU CARRIÑO!

 

Para a alma acesa de  Antón Villar Ponte

 

¡Carriño forte e xeitoso

meu carriño,

carro galego

arrolador e mimoso

como o berce dun meniño!

¡Meu carriño cantareiro!

¡O de xugo e cabezalla

coa puntiña da navalla

pulidos da miña man!

Sempre ó paso, sempre xuntos

entre estripos, e entre frores,

cantemos nosos amores

sin sair do noso chan!

¡Meu amor de carreteiro!

¡Meu carriño!

¡O do eixo de ameneiro

e os canisos de sanguiño!

Lévame, meu carro, leva

pola meiga terra nosa

que a miña alma saudosa

lonxe dela non se afai.

¡Lévame por onde escoite

a fala doce e sentida

entre bicos deprendida

no colo de miña nai!

¡Roda polos nosos eidos!

Anque hai lama no camiño

¡é túa terra, meu carriño

e a terra de meus abós!

¡Non collas pra chan alleo!

¡Non me leves a Castela

que non quero nada dela

xa que arrenegou de nós!

¡Bermello, leva coidado

co carriño,

que pode caír tumbado

no goyo dun tremesiño!

Canta, meu carriño, canta

a redención esquencida

o dor da Terra ferida

de traidores e ladróns.

¡A alma galega dorme,

a santa Ideia está morta,

e tés de ir porta por porta

encendendo ós corazóns!

Berra por vilas e aldeas

que hai que vinga-la inxusticia

dos que teñen a Galicia

axugada cun cansil.

¡E dilles ós irmáns que atopes

que nas mans dun home enteiro

o estadullo carreteiro

non lle ten medo ó fusil!

¡Marelo, tira con xeito

e a modiño,

que hai que andar moi ó dereito

co eixo do meu carriño!

Hoxe corredoira abaixo,

mañán corredoira arriba,

mentras ti dures e eu viva

teremos un camiñar.

E cando ti xa apodrezas

e eu dé o laio derradeiro,

¡que fagan do teu chedeiro

a caixa pra me enterrar!

¡O do eixo de ameneiro

e os canisos de sanguiño!

¡Meu amor de carreteiro!

¡Meu carriño cantareiro!

¡Meu carriño!   ¡MI CARRITO!

Para el alma encendida de 

Antón Villar Ponte

 

¡Carrito fuerte y habilidoso

mi carrito,

arrullador y mimoso

como la cuna de un niñito!

¡Mi carrito cantarín!

¡El del yugo y cabezalla

con la puntita de la navaja

pulidos de mi mano!

Siempre al paso, siempre juntos

entre espinos y entre flores

cantemos nuestros amores

sin salir de nuestro suelo!

¡Mi amor de carretero!

¡Mi carrito!

¡El del eje de aliso

y los adrales de cornejo!

Llévame, mi carro, lleva

por nuestra tierra meiga

que mi alma nostalgiosa

lejos de ella no se halla.

¡Llévame por donde escuche

el habla dulce y sentida

entre besos aprendida

en el regazo de mi madre!

¡Rueda por nuestras fincas!

Aunque hay barro en el camino

¡es tu tierra, mi carrito

y la tierra de mis abuelos!

¡No agarres para suelo ajeno!

¡No me lleves a Castilla

que no quiero nada de ella

ya que renegó de nosotros!

¡Colorado, ten cuidado

con el carrito,

que puede caer tumbado

en el canasto de un tremisiño!

Canta, mi carrito, canta

la redención olvida

el dolor de la tierra herida

de traidores y ladrones

¡El alma gallega duerme,

la santa Idea está muerta,

y tienes que ir puerta por puerta

encendiendo los corazones!

Grita por las ciudades y aldeas

que hay que vengar la injusticia

de los que tienen a Galicia

ayugada con una gamella

¡Y diles a los hermanos que encuentres

que en las manos de un hombre entero

el estadullo carretero

no le tiene miedo al fusil!

¡Marelo, tira con gracia

y despacito,

que hay que andar muy derecho

con el eje de mi carrito!

Hoy corredoira abajo,

mañana corredoira arriba,

mientras tú dures y yo viva

tendremos un caminar.

Y cuando ti ya te apodrezas

y yo dé el suspiro último

¡que hagan de tu chedeiro

la caja para enterrarme!

¡El del eje de aliso

y los adrales de cornejo!

¡Mi amor de carretero!

¡Mi carrito cantarín!

¡Mi carrito!


 

 

sanguiño: planta vulgar usada generalmente como remedio casero.

tremisiño: dícese del maíz o trigo que madura tardíamente.

chedeiro: base del carro donde se apoya la carga.

cabezalla, caniso, estadullo : distintas partes del carro.