Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Quinta provincia: Emigraci? galega

 

A emigraci? galega a Am?ica Emigraci? galega

El hotel de inmigrantes en Buenos Aires

"LOS TRASTERRADOS"  de Carlos Penelas 

"SA? DA TERRA" (de Xos?Mar? Manteiga)

MANIFESTO E TEMARIO DO PRIMEIRO CONGRESO DA EMIGRACI?, Bos Aires, 1956

7 de xaneiro de 1950:   Castelao morre no exilio en Bos Aires

Conmovedora carta do galeguista Prada pola morte de Castelao

A derradeira habitaci? de Castelao

Actores gallegos en Argentina: Enrique Muiño

CARTA DE CASTELAO DENDE BOS AIRES  ?PARTIDO GALEGUISTA (1946)

O FOGAR GALEGO DE ANCI?S DE BOS AIRES

Federaci? de Soc. Galegas de Bos Aires

XAVIER B?EDA P?Ez, un galego cabal

AVELINO D?Z, bo patriota e poeta

ANT? ALONSO R?S, activo representante patriota dos emigradosCentro Galego de Bos Aires

ARTURO CUADRADO MOURE, un traballador da cultura e da pol?ica

LU? SEOANE, pintor e galeguista destacado

EMILIO PITA, poeta, xornalista e music?ogo na emigraci?

SEGUNDO PAMPILL? RODR?UEZ

RICARDO FLORES, patriarca dos escritores galegos

ANTONIO SOTO CANALEJO, o l?er da Patagonia rebelde

FRANCISCO LUIS BERN?DEZ, defensor apaixonado da cultura e lingua galegas

RAM? REY BALTAR, cofundador do Fogar Galego de Anci?s de Bos Aires

ANTONIO BALTAR DOM?GUEZ, m?ico e galeguista

XOS?MAR? CAO LUACES, o caricaturista de "Caras y caretas" Sesembarcadoiro do porto de Bos Aires

Un galego chamado JUAN MOREIRA

RAM? SU?EZ PICALLO

MANUEL LEMOS

BENITO BARCIA BOENTE

C?AR "TITO" LUSIARDO

IGNACIO QUIR?, o actor galego-arxentino

Antonio RODR?UEZ LESENDE

Enrique MUI?

S?ulo XVI, os primeiros galegos na Arxentina

La conformaci? de las sociedades gallegas en el Buenos Aires de los 40

Entrevista a Xos?Neira Vilas, historia viva da emigraci?

"MEU BUENOS AIRES QUERIDO"  por Xos?Neira Vilas)

EL ABUELO

DRAG?S DE PAPEL, por Beatriz Guiance

MANUEL FERROL,  o cronista gr?ico da emigraci?

"Para vos, Manolo", de Alfredo Zitarrosa

O BARRIO GALEGO DE BOS AIRES   ( todas sus sociedades y centros )