Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Unha cantiga de berce

nai facendo a comida

Cantiga de berce  - (Cantiga de cuna)


Letra: Xos?Luis Rivas, M?ica: F?ix Otero.

Durme meu neno, durme
sen mais pranto,
que o tempo de chorare
vai pasando.
Que a terra na que vives,
non quer b?oas,
percisa homes inteiros
pra libertala.
Durme meu neno, durme
colle forzas,
que a vida que che agarda
pide loita.
Recollera-lo froito
sementado,
no inverno escuro e frio,
no que estamos.


Recitado


Semente feita en sangue por un pobo
que xurde dende a historia, dende o sono
un sono cheo de aldraxe e miserento,
un sono de inxusticias e silencio.
Mira a lingua que falo, despreciada
por ser lingua de probes, lingua escrava,
son o orgullo que temos, lingua e probes.
So neles hai verdades e mais honores.
Durme meu neno, durme, niste colo,
que esta terra de escravos non ten odio.
Ten s?ulos de espranza, agardada,
que pon hoxe nos fillos que amamanta.