Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

7 de xaneiro de 1950: O pasamento de Castelao

a derradeira fotograf? de Castelao

Derradeira fotograf? de Castelao, tomada na biblioteca do Centro Ourens? de Bos Aires.

 

CR?ICA DA MORTE E ENTERRO DO CASTELAO NO BOS AIRES DE 1950

CARTA DE RODOLFO PRADA A DON RAM? OTERO PEDRAIO (FEBREIRO-1950)

CENSURA NA PRENSA ESPA?LA

ESCOLMA DE NOTICIAS NA PRENSA AMERICANA

ESCOLMA DE NOTICIAS NA PRENSA GALEGA

CASTELAO NON VOLVEU A GALICIA (FRAGMENTO POR R. OTERO PEDRAIO) 

A DERRADEIRA HABITACI? DE CASTELAO

 

Lembranzas para Castelao (Edici? Especial "A NOSA TERRA", Bos Aires, 1950

 

  "Gardado polo seu recordo", Ram? Otero Pedraio

  "A morte de Castelao", Lu? Pimentel

  "Na morte do mestre", Avelino D?z

  "?De que morte morreu a nosa prenda", Ram? Cabanillas

  "Castelao, esprito de Galiza", Benito Cupeiro

 

 

Fontes de informaci?:  "A Nosa Terra",

N?ero especial adicado a Castelao (Ano XXXII, D? de Galiza de 1950) PUBLICADO NA CIDADE DE BOS AIRES; www.museocastelao.org