Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

7 de xaneiro de 1950: O pasamento de Castelao

a derradeira fotografía de Castelao

Derradeira fotografía de Castelao, tomada na biblioteca do Centro Ourensán de Bos Aires.

 

CRÓNICA DA MORTE E ENTERRO DO CASTELAO NO BOS AIRES DE 1950

CARTA DE RODOLFO PRADA A DON RAMÓN OTERO PEDRAIO (FEBREIRO-1950)

CENSURA NA PRENSA ESPAÑOLA

ESCOLMA DE NOTICIAS NA PRENSA AMERICANA

ESCOLMA DE NOTICIAS NA PRENSA GALEGA

CASTELAO NON VOLVEU A GALICIA (FRAGMENTO POR R. OTERO PEDRAIO) 

A DERRADEIRA HABITACIÓN DE CASTELAO

 

Lembranzas para Castelao (Edición Especial "A NOSA TERRA", Bos Aires, 1950

 

  "Gardado polo seu recordo", Ramón Otero Pedraio

  "A morte de Castelao", Luís Pimentel

  "Na morte do mestre", Avelino Díaz

  "¿De que morte morreu a nosa prenda", Ramón Cabanillas

  "Castelao, esprito de Galiza", Benito Cupeiro

 

 

Fontes de información:  "A Nosa Terra",

Número especial adicado a Castelao (Ano XXXII, Día de Galiza de 1950) PUBLICADO NA CIDADE DE BOS AIRES; www.museocastelao.org