Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

LETRAS GALEGAS 2008 - XOS?MAR? ?VAREZ BL?QUEZ - ANACOS DA S? OBRA

 

Xos??varez Bl?quezDescoberta de terra

A terra estaba virxe e n?, os nenos,
lle ?mos pondo nomes, a brincare.
A cousa m?s cativa ti? un nome
da nosa fantas?:
unha peneda, un albre, un regati?
que polo vran ficaba todo enxoito
—coa pel de areas s?o, a escintilare—;
un c?aro, un recanto do vieiro,
o cancil dun valado... Nomes ledos,
nomes de cousas que non ti?n nome.

"A Pena do Coello", "O Albre Rachado",
"As Ro?as de Dona Mariquita",
"O Castelo dos Corvos"... ?Toler?s
de nenos ceibes baixo o sol dourado!
Eran nomes urxentes, de cazata
ou descoberta, coma aquiles outros
que tragu?n os libros. ?Qu?fermosa
xeograf?, s?o de n? sabida!

E lago aquil reparto
da terra, atal que os bos conquistadores.
Cadaqu? ti? un soto, unha valgada,
un casal encostado nun outeiro,
un pazo, coa facenda toda s?...

Eran nosas provincias, pra mandare
nos paxaros que nelas apousaban,
nas fontes e nos regos.
Ningu? poido xam?s tirarnos isa
posesi? ideal da nosa terra.

Inda agora eu son dono vinculeiro
do meu carballo torto,
al?na carballeira de Sovilas
e dunha pena chaira,
que soaba a tesouros escondidos,
a so? tolo de rapaz sin sono,
cando o meu coraz? petaba nela...  

Aquil neno que eu fun

       
Non me doi iste anceio, ista procura
de bens, que con so?los
abonda, non me fire
a anguria do vivir que non se atopa,
nin o noxo da xente que me luxa
co soio seu ollar de can doente.
Non me inquedan as cores,
nin as tebras da noite, que resoa
con chamadas do Al? que eu soio escoito.
 
Nada xa me conmove.
O que me fire e doi, o que me inqueda,
?aquil neno que eu fun, sempre perdido.

   

Irm?s:


             Eu vos invito pra a loita. De hoxe en diante prom?ovos deixar no oco de un albre o meu bagaxe in?ei de poeta e ire con vosco a onde vos queirades. E non hemos loitar coma o coello que fuxe da raposa, non; eu sei ben que se o coello fincara os dentes nos fuci?s do seu nemigo, ti? x?moito cami? andado pra ga?r. Nos temos de dal-o peito, e se en derradeiro termo a raposa nos pilla, morramos co-a ideia de que cando nos xanta ?car (sic) hemos tere bo celme.
            Deitemos a pedra da nosa indi?z? na mansedume eist?ida dos ill? e atendamos fachas nos osos dos bos de Carral. Eu sei de certo que os seus espritos andar? con nosco, latexar? a nosa veira e dar?nos o bafo lene e balsamado do seu inmorredoiro amor a Galiza.
            Eu ben sei que o esprito dos m?tires de Carral est?con nosco. Por iso non vos prego o minuto de silenzo que pol-os mortos se prega. Eu pr?ovos coma aos vivos, pois iles vivos est? en vos, que vos po?des en p?


            Homes de Carral: ergueivos!

   

O MERLO POETA

Da gorxa
algareira do
merlo alde?
fux?n as horas
xunti?s das
mans.

Co-as suas
mui?iras y-os seus
alal? a todal-as
merlas ia namorar.

N-a pon? d'un
albre do meu
salgueiral morreu o
poeta...

(?N-o papo nin grau!...)  

AMIGO

Pol-a estrada de
Pazos qu?ledo vou,
ai, madre!, levando
as mi?s costas un
fato de cantares.

Pol-a estrada de
Pazos, ai, madre!, qu?br> ledicia, co mar azur
embaixo i-o ceu azur
enriba.

Pois xa sabes, ai, madre!
, vou ver ao meu amigo e
rubo a longa encosta
ledo do meu camino.

Ledo do meu camino
de Pazos de Borb?,
ao meu amigo, ai
madre!, qu?ledo
falar?.

Mentres rubo que rubo
-ai la-?la, la-ri-la-
penso no meu amigo,
ai, madrina!

   

Eno nome de Dios e de Santa Mar?

 i-o bieito San Xos? que mui ben a quer?;

 de Santa Liberata, de San Paio o neni?,

 e de noso se?r Sant-Yago peleri?,

 quero poer aqu? a maneira de don,

 unhas trovas que eu fis de mui bo coraz?.

 

A "roseira" vos dono que eu fis ?mi? nena,

 agora que a?da ten a figura peque?,

 pra que a nembredes sempre na gracia diste d?

 en que toda a ledicia do mundo lie cab?.

 Amigos e parentes que me queredes ben,

 e no nome de Dios Noso Se?r. Am?.

   

Amigas, quando vier
meu amigo demandar
por m? que vaia veer
se estarey ante o altar


de Santa Comba, ?m'? v?
o d? que se part?.


Quando quiser meu amigo
amigas, filiar perf? por
trebellar ora migo,
nembr?elli a romar?


de Santa Comba, ?[m'? v?]
o d? que se part?.

Amigas, digades quando
ora vos ? preguntar,
veja se estarey chorando
dos olhos ante o al[tar]


de Santa Comba, [ ?m'? v? ]
o d? que se part?.

 

WWW.galiciaespallada.COM.AR