Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

LETRAS GALEGAS 2008 - XOS?MAR? ?VAREZ BL?QUEZ - ANACOS DA S? OBRA

Xos?Mar? ?varez Bl?quez

 

Elex? a unha muller do campo

Pepa de Cascallar, eu ben quixera
agora que xa est? — cinza na cinza —
a descansar pra sempre, dar ao mundo
raz? cabal de t?
Lle falar?
daquelas duras mans, rexas gadoupas
pra termar do leg? e da manceira,
mans de escrava da terra,
non afeitas a m?s regalo e mimo
que o dos ubres da vaca... Eu loubar?
aquiles p? ispidos, mouros, fortes,
coma poutas de boi, que agatuhaban
polos montes atal que dous teixugos.
? Teus p? de ferro, ai Pepa !

E logo, si tivese a gracia que me falla,
eu far? un retrato verdadeiro
da t? face —? que che est? lembrando
ao craro sol do meu ollar de neno !—

? Qu?estrana face a t?, tan laida e tan
[amiga,
enrugada i escura coma codia de broa !
Aquila face dos olli?s pitos,
dos beizos murchos, dos cabelos raros,
dos catro dentes e do nar? torto.
Aquila face, ? ai, Pepa !
que ?nosa nai lle daba cuasi espanto
e a n?, os nenos, nos aloumi?ba...

Porque eras t? quero que agora o saibas,
agora que xa podes escoitarme,
a fala cari?nta do misterio
que ench? os nosos coraz?s inxeles.
Cando, ?noiti?, vi?s t?co leite,
oubeada de cans polos cami?s,
xa o sono que nos ti? derrubados
fux?, coma o fume do fumeiro.
E t?falabas...
Ben escoito a?da
o parolar aquil, tan sospirado,
que a nosa nai segu? brandamente
co asentimento da fermosa testa.
—? Ai, se?ra, par?elle unha historia !
Non se pode creer...
Pero sab?s
que todo acredit?amos os nenos...

? Pepa de Cascallar, eu ben quixera
pagarche, ao cabo de tan longo tempo,
o falar cantareiro que a?da sinto
cando, ? veces, a vida se me fende,
sin eu pensalo, por mit?do peito !

 

Ise neno da r?

Non ?certo que os nenos te?n fame
Non pode ser.
Ben o sabedes todos
os que andades no mundo atafegados
?percura do pan dos vosos fillos
Ises outros que vedes pola r?
pedindo esmola,
non te?n fame, non, porque daquela
vos ter?des morto de vergonza.


E ben vos vexo andar nos vosos coches
ou nos tranv?s, a berrar de cousas
estranas, - ? viva, beba, baba, buba ? -
sen reparar naquil esfarrapado
que coa moura mauci? est?petando
na porta de ferro.

Por iso penso que non ?verdade
o que alg? caviloso di dos nenos
que andan as?petando pola vida
- ? Non, home, non ? - lle dixen a un de aqueles -
A xente pasa leda......? Fora boa
que andivesen a rirse dos seus crimes ?

Probes e ricos

   

Era un airi? soave

Era un airi? soave
que se ergu? pol-a ma?n
e vi? de non se sabe.


Era un recendo de rosas
da roseira de ningures,
que se met? pol-a porta.Era unha cantiga leda
que nasc? non sei onde
e petaba na fiestra.Era unha gracia sotil
que baixaba das estrelas...
? Eras t?!  

Polo laranxalPolo laranxal,
tres avela?as andan a voar.
Unha, d?s, tres,
de presa que voan, vense e non se ven.


Polo laranxal,
tres avela?as andan a chuchar.
Unha, d?s, tres,
de tanto que chuchan, borrachas de mel.

? Ca?as no chan,
tres avela?as polo laranxal !

 

   

Saudade

Iste delor da terra, que me aru?
na outa cova dos so?s onde te?
o meu segredo amor;
ista percura
de vieiros sin termo para o esprito
esligante de terra non andada;
iste voar ? toas polos ares
do degaro, do af?, da se?rdade...

Iste querer e non querer, aeito
loitando por abrirse na fiestra
do pensamento; ista doente arela
dun d? lumioso; iste desleixo
do corpo que me leva manseli?;
ista fondal anguria
de br?emas, en roda dunha espranza...
Ista saudade, ? ai, Deus !, si T?ma deches,
non a tires de min, pois nela vivo.

 

WWW.galiciaespallada.COM.AR