Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Nacemento da Fundaci? Rogelio Groba

por MANRIQUE FERN?DEZ

Extra?o da reista Preg? do Corpus 2003 (editada polo Concello de Ponteareas)


Non ?unha idea nova. Fai tempo que vi? rolando nos miolos do m?ico Rogelio Groba a inquedanza de que facer co seu patrimonio musical, un dos m?s salientables de Galicia tanto en cantidade coma en cualidade, a dicir de t?olos Rogelio Groba e Manrique Fern?dez ( de pe ) especialistas. A situaci? da chamada "m?ica culta" en Galicia mellorou notablemente nos ?timos anos, pero a?da as? as carencias son importantes respecto, sobre todo, dos autores. Mellorou notablemente a situaci? e cualidade dos int?pretes; creceu o n?ero de bandas, orquestras ou coros; aumentaron os conservatorios; mellorou a pedagox?... Pero ?que foi dos compositores, baluarte esencial desta arte? ?Por que non se interpreta ? autores galegos? ?Por que apenas se editan as s?s obras? ?Por que existen tan poucas partituras a disposici? das orquestras?

Groba atop?ase perante o temor de que todo o traballo feito ?longo de medio s?ulo de vida xirando arredor dunha partitura, quedase esquecido, agochado en sabe Deus que arquivo, ench?dose de po. Nalgunha ocasi? chegou a especular coa posibilidade de ceder o seu cat?ogo a algunha instituci? estranxeira que o soubese valorar un pouco m?s do que se est?valorando en Galicia, pero esa alternativa, lonxe de tranquilizalo, a?da lle resultaba m?s dolorosa. Hoxe, Galicia a?da ten que soportar a vergo? de que unha das mostras m?s importantes do seu patrimonio musical, as cantigas de Mart? Codas musicadas no chamado "Pergami? Vindel", fosen atopadas nunha librer? portuguesa, servindo de forro a un c?ice do s?ulo XIV, e arestora descansen en Nova lorque. As? valora Galicia o seu patrimonio. Repetir ese erro ser?, simplemente, de parvos.

Por iso, e despois de moito pensalo, Rogelio Groba decidiu que unha boa alternativa para difundir a so?m?ica sen que fose necesario levala forra pod? ser a creaci? dunha fundaci?. Desa inquedanza nacer? a "Fundaci? Rogelio Groba Groba", creada en Ponteareas o 13 de decembro de 2002, declarada "de interese cultural" pola Conseller? da Presidencia da Xunta de Galicia por orde do 19 de febreiro de 2003 (DOG do 4 de marzo), e declarada "de interese galego" pola Conseller? de Cultura, que exercer?o seu protectorado, por orde do 7 de marzo de 2003 IDOG do 19 de marzo).

Segundo reza nos seus estatutos, a fundaci? ten por obxecto "a protecci?, estudio, coidado e difusi? da obra musical de Rogelio Groba Groba'' malia que na s? redacci? se deixa unha porta aberta ?difusi? da chamada "m?ica culta" en xeral. Tam? se especifica neste texto que representar?"unha actividade de especial importancia a catalogaci?, estudio, edici?, interpretaci?, gravaci? e difusi? do patrimonio musical de Rogelio Groba Groba".

Baixo este enunciado, ?Fundaci? qu?alle un longo traballo por diante. 0 seu primeiFundaci? Roxelio Grobaro obxectivo ser? por decisi? dos seus patronos, a catalogaci? "definitiva" da obra de Rogelio Groba. "Definitiva' entre comi?s, xa que ? seus 73 anos, o m?ico gulans? a?da segue a traballar no eido da composici?. Ata o de agora, figuran no seu haber arredor das 300 composici?s que supo?n m?s de 60 horas de m?ica, entre as que atopamos ?eras, sinfon?s, concertos, cantatas, ballets, m?ica sinf?ico, para piano, de c?ara, relixiosa, profana, para banda, para grupos enxebres, himnos... Ordear e clasificar todo ese material ser?esencial para continuar o traballo.

Paralelamente, a Fundaci? Rogelio Groba tam? tratar?de recompilar todo tipo de material relacionado co m?ico gulans?. Dende as gravaci?s xa feitas das s?s obras ata recortes de prensa, escritos seus, material audiovisual, fotograf?s... Iranse editando, na medida das s?s posibilidades, as partituras que a?da permanecen in?itas (a maior?), iranse- gravando algunhas obras, e iranse facendo concertos, seminarios, exposici?s e todo tipo de actividades que se consideren axeitadas para a consecuci? dos fins descritos. De feito, existen xa varios proxectos en marcha para a gravaci? ou reedici? dalgunhas das s?s obras, nas que se colaborar? con agrupaci?s musicais de prestixio de dentro @de f?a de Galicia.

Nunha segunda fase, a Fundaci? Rogelio Groba pretende abrir 6 p?lico un, local no que se poda po?r a disposici? de t?olos interesados o material recompilado e clasificado para facilitar a estudiosos ou curiosos a posibilidade de profundizar no seu co?cemento, e no que se podan organizar actividades diversas, dende conferencias a concertos de.c?ara.

Claro que, polo momento, o fundamental ser?o asentamento da fundaci? e a catalogaci? da obra de Rogelio Groba. Logo, sen presas pero sen pausas haber? tempo para facer o resto do traballo.