Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Presentaci? do CD Froita Madura do Coro Lonxe da Terra de Barcelona

 

Informa: Elvira Dom?guez

Espacios Radiof?icos Galegos en Catalunya (ERGAC)

 

O pasado domingo, 29 de maio, tivo lugar no Centro Galego de Barcelona (CGB) a presentaci? do CD “Froita Madura” recentemente gravado polo Coro Lonxe da Terra.

 

C?ar del Ca?A mesa de presentaci? estivo constitu?a polos Se?res, Luis Lamas, Presidente do CGB; C?ar del Ca?, director do coro; Xos?Avi?a, catedr?ico de Musicolox? da UB, e Basilio Losada, catedr?ico de Filolox?s Galega e portuguesa da UB.

Abriu o acto o Sr. Toni Cotado, actor, locutor e persoa estreitamente ligada ?actividade cultural do CGB, quen salientou a importancia do Coro Lonxe da Terra como x?molo da creaci? do propio Centro Galego e realizou a presentaci? dos diversos membros da mesa, disculpando a ausencia de Alfonso Costa, pintor das imaxes que ilustran o libreto do CD, a quen, por raz?s relacionadas coa s? profesi?, lle foi imposible asistir ?acto. Seguidamente deu paso ? sucesivas intervenci?s.

Luis Lamas, en calidade de anfitri?, despois de agradecer a t?olos presentes a s? asistencia, incidiu na importancia que para el ti? esta gravaci?, calific?doa como “o acto m?s importante” do seu mandato. Fixo especial ?fase en agradecer a C?ar del Ca?, o seu esforzo, remarcando “o peso intelectual que sup? levar a termo un traballo destas caracter?ticas”. Rematou a s? intervanci? con diversas consideraci?s referentes ? obras de remodelaci? e mantemento que neste intre se est? a levar a termo na pr?tica totalidade das dependencias da entidade, sobre todo na parte do bar e a s? coci?.

A continuaci? tomou a palabra C?ar del Ca?, quen agradeceu ?presidente do CGB a confianza nel depositada e “o apoio sen l?ites” que dende o comezo lle bridou; “apoio que se puxo de manifesto mesmo en momentos dif?iles, nos que non faltou que quixese manipular e mesmo boicotear o proxecto”.

Acto seguido pasou a explicar a estructura formal da edici?, “articulada en catro bloques tem?icos: canci?s da terra, do ar, do mar e de al?, nas que est? inseridas unha serie de obras de ?gel Barja, como modesta homenaxe a este compositor galego, m?s valorado f?a de Galicia que na s? propia terra”, dixo. Adem?s “nesta edici? pr?taselle tam? especial atenci? ? cantigas dos nosos trobadores medievais, Mart? Codax, Meendinho, D. Din? e Xoh? de Requeixo, dos que se incl?n diversas cantigas”.

Referiuse por ?timo ?bloque tem?ico denominado “obras de al?” constitu?o por versi?s e traducci?s de diversas obras for?eas, entre elas unha peza de Lennon/McCartney, traducida ?galego por Vicente Araguas, cr?ico literario, traductor e ex-membro do m?ico grupo Voces ceibes, a quen agradeceu a s? colaboraci?.

Coro Lonxe da Terra de BarcelonaXos? Avi?a incidiu na importancia de ?gel Barja como compositor de proxecci? internacional, facendo un repaso polos diversos premios e reco?cementos dos que fora obxecto en vida. Rematou a s? intervenci? facendo ?fase na “estupenda calidade de sonido” do CD, destacando a curiosa maneira de tratar as voces, e a variedade de recursos interpretativos empregados: tr?s, quintetos, obras para canto e piano, e mesmo unha obra con sintetizadores. Segundo el, esto rompe a tendencia xeralizada do resto de coros, “a mi?o dominados por un esaxerado purismo”.

O seguinte en tomar a palabra foi Basilio Losada, quen realizou unha breve introducci? ?lirica galego-portuguesa, enfatizando a relevancia das cantigas como “o corpus lierario m?s importante de t?olos tempos” e do galego como “o m?s grande tesouro que pos? noso pobo”.

No referente ?m?ica coral manifestou a s? opini? en relaci? coa posibilidade de formar un gran coro galego en Barcelona, en vez de promover a existencia de coros pequenos coros ubicados nas diversas asociaci?s culturais.

Pechando o turno de parlamentos, volveu intervir o director do coro, esta vez para realizar unha audici? comentada dos temas do disco, non sen antes contestar ? alusi?s realizadas previamente polos anteriores persoeiros: en relaci? ?comentario de Losada sobre a creaci? dun gran coro galego en Barcelona, del Ca? aclarou que ese coro xa existira hab? uns poucos anos co nome de “Coro de Irmandade”, fundado por el mesmo, cun n?ero aproximado de cincuenta cantores, pero que tivera que suspender a s? actividade debido, entre outras causas, ?permanente boicot sufrido por parte do presidente de determinada entidade que aglutina ?meirande parte das asociaci?s culturais galegas en Catalunya.

Neste mesmo orde de cousas, puxo de manifesto a s? intenci? de “apostar pola calidade m?s que pola cantidade”, aclarando que as entidades culturais “son xustamente eso: centros para a salvagarda dos valores culturais e a producci? art?tica, non gardeir?s nin simples centros de diversi?. A diversi? e a arte so poden cami?r xuntas se as xungue a ilusi? polo aprendizaxe e o autoperfeccionamento”.

Para p? punto final, o Coro Lonxe da Terra interpretou catro obras representativas dos diferentes bloques tem?icos nos que se articula o CD, sendo reiteradamente ovacionado polo p?lico asistente que abarrotaba o sal? “Francisco Ferr?” do Centro Galego de Barcelona.