Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Celso Emilio Ferreiro

 

DEITADO FRENTE AO MAR

Celso Emilio FerreiroLingoa proletaria do meu pobo,

eu fáloa porque sí, porque me gosta,

porque me peta e quero e dame a gaña;

porque me sai de dentro, alá do fondo

dunha tristura aceda que me abrangue

ao ver tantos patufos desleigados,

pequenos mequetrefes sin raíces

que ao pór a garabata xa nan saben

afirmarse no amor dos devanceiros,

falar a fala nai,

a fala dos abós que temos mortos,

e ser, co rostro erguido,

mariñeiros, labregos do lingoaxe,

remo i arado, proa e rella sempre.

Eu fáloa porque sí, porque me gosta

e quero estar cos meus, coa xente miña,

perto dos homes bos que sofren longo

unha historia contada noutra lingoa.

Non falo pra os soberbios,

non falo pra os ruis e poderosos,

non falo pra os finchados,

non falo pra os valeiros,

non falo pra os estúpidos,

que falo pra os que agoantan rexamente

mentiras e inxusticias de cotío;

pra os que súan e choran

un pranto cotidián de volvoretas,

de lume e vento sobre os ollos núos.

Eu non podo arredar as miñas verbas

de tódolos que sofren neste mundo.

E ti vives no mundo, terra miña,

berce da miña estirpe,

Galicia, dóce mágoa das Españas,

deitada rente ao mar, ise camiño...

 

ACOSTADO FRENTE AL MAR

Lengua proletaria de mi pueblo,

yo la hablo porque sí, porque me gusta,

porque se me antoja y quiero y me da la gana;

porque me sale desde adentro, allá del fondo

de una tristeza aceda que me rodea

al ver tantos patufos descastados,

pequeños mequetrefes sin raíces

que al ponerse la corbata ya no saben

afirmarse en el amor de sus antepasados,

hablar la lengua madre,

la lengua de los abuelos que tenemos muertos,

y ser, con el rostro erguido,

marineros, labradores del lenguaje

remo y arado, proa y reja siempre.

Yo la hablo porque sí, porque me gusta

y quiero estar con los míos, con la gente mía,

cerca de los hombres buenos, que sufren mucho

una historia contada en otra lengua.

No hablo para los soberbios,

no hablo para los ruines y poderosos,

no hablo para los finchados,

no hablo para los vacíos,

no hablo para los estúpidos,

que hablo para los que aguantan regiamente

mentiras e injusticias a diario;

para los que sudan y lloran

un llanto cotidiano de mariposas,

de fuego y viento sobre los ojos desnudos.

Non puedo distanciar mis palabras

de todos los que sufren en este mundo

Y tú vives en el mundo, tierra mía,

cuna de mi estirpe,

Galicia, dulce pena de las Españas

acostada al ras del mar, ese camino.