Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Castelao con Paul Muni e Joan Crawford

Joan Crawford Castelao Paul Muni

De esquerda ?dereita:

Paul Muni

A. Daniel R. Castelao

Joan CrawfordT?onos referido ?obra de Castelao en Nova York e na Habana, ?serie dos negros e mais o ?bum "Milicianos" , mais non chegou a saberse moito da sua estancia nesas cidades e noutras de Estados Unidos e Cuba. Luis Soto, o xefe sindical do maxisterio galego , que foi seu segredario nesa xira que lle fora encomendada a Castelao polo goberno da rep?lica, deber? escrebir o libro que ten moitas vegadas oferecido sobor dela. Temos entendido que ? garda moitos documentos, carteles, etc. , referidos ?laboura proselitista de Castelao e d? mesmo nas coleitividades galegas de diversas cidades de ambos pa?es i entre os n?leos antifeixistas.

S?ese por exemplo da entrevista de Castelao cos actores Paul Muni e Joan Crawford, dirixentes da axuda a rep?lica espa?la, en Hollywood, e dos m?ines nas galer?s das minas de Lousianna, por exempro, onde traballaban mineiros galegos, aos traballadores galegos do porto de Nova York, e pouco mais. Na importante s?tesis biogr?ica que fixo Xos?Nu?z B? guieiro de cantas se fixeron dende ela pro n?ero estraordinario de "A Nosa Terra", numero feito co gallo do seu pasamento, dise que en Nova York dou cursos de conferencias sobor arte, logo de rematada a guerra civil, en alg? centros de ense?nza e que viviu vendendo acuarelas e dibuxos de negros. Por Luis Soto soupemos que, denantes de rematada a guerra , ti? sido nomeado a fines de 1938 ou comenzos do 39, Presidente Honoraraio da "Federaci? Internacional de Sociedades Negras de Nueva York", dacordo coa sua propaganda antifeixista e antiracista.

Tam? soupemos que publicou dibuxos con ese carauter no semanario de esquerda "Daily Worker", na revista das "Sociedades Hispanas confederadas" e no peri?ico en castel? "La Rep?lica". Que publicaron dibuxos seus o "New York Times" o "Chicago Tribune" e un diario de Detroit, e que na Habana colaborou nas revistas "Bohemia" i "Espa?". En Nova York foi amigo de dos grandes dibuxantes, tam? antifeixistas, Rockwell Kent, o ilustrador das memorias de Casanova e de "Moby Dick", e de William Grooper, o xedeo estadounidense que fixo bariles s?iras dos pol?ticos e financieiros de Estados Unidos e, mais tarde, da guerra. Deles falounos en Buenos Aires o mesmo Castelao.

Da sua vida en Nova York ten sido testigo Don Antonio S?chez, de Sada, que lleva arredor de cincoenta anos nesa cidade, e dono do "Bar Castilla Restaurant", i ? ou foi, perante moitos anos xefe de Distrito do Partido Dem?rata.

 

 


Castelao artista - Lu? Seoane - Editorial Alborada - P?inas 31 e 32
Impreso baixo a direcci? de Don Arturo Cuadrado Moure o 25 de Novembro de 1969
Exemplar xentileza de Don Francisco "Paco" Lores Mascato