Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

RAMÓN CABANILLAS

Tres amores 

 

Ós pés do Santo Cristo da Agoníadebuxo de Castelao

xuntas van a rezar

náis, mulleres e mozas dos soldados

que loitan contra o Islán.

O mesmo rogan, mais...¡qué diferenza

n-esas pregarias hai!

Soñadoras, as noivas din: 

”¡Señor, que volva Xeneral!”

As mulleres, pensando nos filliños,

rezan merchas:

“¡Señor,que volva sán!”

E afogadas en puro amor, somentes

“¡Que volva!” din as nais.


Tres amores

 

A los pies del Santo Cristo de la Agonía

juntas van a rezar

madres, mujeres y novias de los soldados

que luchan contra el Islám.

Lo mismo ruegan, pero...¡qué diferencia

en esas plegarias hay!

Soñadoras, las novias dicen: 

"¡Señor, que vuelva General!"

Las mujeres, pensando en los hijitos,

rezan mustias: 

"¡Señor, que vuelva sano!"

Y ahogadas en puro amor, solamente

"¡Que vuelva!" dicen las madres.

 


Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág 241