Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

mentidero

O mentideiro   

 

Luz amarela e triste.

(N-este Madrí xa é inverno).

A sesión escomenza.

O salón está cheo

de vellos carcamáns e mozos podres

que se caien de vellos:

(Media ducia de galos que revolven

o emporcado chan do galiñeiro

e arredor déles, pitos aparbados,

os lacaios e os xenros).

Dende a outa tribuna

con dor escoito e debruxado axexo.

(¿É un lameiro de sangre apodrecida

este roxo enlixado dos asentos?)

...

Esquecéunos o Dante

cando falóu do Inferno).

Unhas verbas doentes

voan como morcegos:

-Honor, Africa, Patria.

Loita. Trunfo. Diñeiro-.

¡O Honor! ¡A Patria! 

(A sangre xenerosa  

da mocedade, a regos)

¡Millóns! ¡Millóns! (A anemia,

a fame dos obreiros,

os farrapos dos probes,

o suor dos labregos).

¡Africa! (A cova tráxica, sin fondo,

do honor e do diñeiro).

 

Fáiseme a alma bágoas

e o corazón pequeno.

Como unha fror sangrenta

ábrese unha ferida no meu peito.

El mentidero

 

Luz amarilla y triste.

(En este Madrid ya es invierno).

La sesión comienza.

El salón está lleno

de viejos carcamanes y mozos podridos

que se caen de viejos:

(Media docena de gallos que revuelven

el emporcado suelo del gallinero

y alrededor de ellos, pollos idiotizados,

los lacayos y los yernos).

Desde la alta tribuna

con dolor escucho y embrujado acecho.

(¿Es un lodazal de sangre podrida

este rojo ensuciado de los asientos?)

...

Nos olvidó el Dante

cuando habló del Infierno).

Unas palabras dolientes

vuelan como murciélagos:

-Honor, África, Patria.

Lucha, Triunfo. Dinero-.

¡El Honor! ¡La Patria! 

(La sangre generosa  

de la mocedad, a chorros)

¡Millones! ¡Millones! (La anemia,

el hambre de los obreros,

los harapos de los pobres,

el sudor de los labradores).

¡África! ( La cueva trágica, sin fondo,

del honor y del dinero).

 

Se me hace el alma lágrimas

y el corazón pequeño.

Como una flor sangrienta

se abre una herida en mi pecho.

 

  Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág. 81