Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

Galicia

¡Galicia! Nai e Señora,

sempre garimosa e forte;

preto e lonxe; onte, agora,

mañán... na vida e na morte!hórreo

....

¡Todo prá nosa Galicia,

fror de todal-as virtudes;

prá sedenta de xusticia,

ferida de escravitudes!

 

Namentras a sangre vibre

en beizos e corazón...

¡a espranza de véla libre

e este berro: Redención ¡

 

¡Xuremos! "Dereito ou torto,

sin máis alcuño ni-achego,

doente ou sán, vivo ou morto,

gallego...¡soio gallego!"

Galicia

 

¡Galicia! Madre y Señora,

siempre cariñosa y fuerte;

cerca y lejos; ayer, ahora,

mañana...en la vida y en la muerte!

...

¡Todo para nuestra Galicia,

flor de todas las virtudes;

para la sedienta de justicia,

herida de esclavitudes!

 

Mientras la sangre vibre

en labios y corazón...

¡la esperanza de verla libre

y este grito: Redención !

 

¡Juremos! Derecho o torcido,

sin más apodo ni protector,

enfermo o sano, vivo o muerto,

gallego...¡sólo gallego!

Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág 148