Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

Álvaro Cunqueiro

Diante d’unha cunca  de viño espadeiro             

...

¡Espadeiro! ¡Espadeiro! ¡Ledo viño

das noites mozas! 

Craridá d-estrelas...

O aturuxo zoando nas quebradas...

Mozos...Pandeiros...Un amor que empeza...

Arumes das carqueixas e do trevo...

De man en man, a bota carreteira...

Unha cantiga ó pé d-unha ventana...

!detrás dos vidrios, Ela!

¡Ou, espadeiro amante! 

¡Ou, roxo e quente

sangre do corazón da nosa terra!

¡Encende os corazós dos apoucados!

¡¡Prende lume nas almas, viño celta!!

 

 

Delante de una cunca de vino espadeiro

 

¡Espadeiro! ¡Espadeiro! ¡alegre vino

de las noches mozas! 

Claridad de estrellas...

El aturullo sonando en las quebradas...

Mozos...Panderetas...Un amor que empieza...

Follaje de las carquejas y del trébol...

De mano en mano, la bota carretera...

Una cantiga al pie de una ventana...

¡detrás de los vidrios, Ella!

¡Oh, espadeiro amante! 

¡Oh, roja y caliente

sangre del corazón de nuestra tierra!

¡Enciende los corazones de los tímidos!

¡¡Prende fuego en las almas, vino celta!!

 

 

 

Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág 243