Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

A Basilio Álvarez

 

¡Sementador! O trigo dos veirales

mostra as espigas mestas e douradas,

e as segadoras fouces, afiadas,

teñen tráxico brillo de puñales.

 

O teu verbo, estalante nos pinales,

troca, ó chegar ás chouzas das valgadas

os salaios das gorxas abafadas

en ruxidos guerreiros e trunfales.

 

A aldea erguéuse e-o craror da aurora

agardando a siñal, e non sosega

en axexo da loita vingadora.

 

¡Xa a lus do sol do mediodía cega,

sementador! ¡Sementador, xa é hora

de dar o berro e comenzar a sega!

 

   

A Basilio Álvarez

 

 

¡Sembrador! El trigo de las hileras

muestra las espigas maduras y doradas,

y las segadoras hoces, afiladas,

tienen trágico brillo de puñales.

 

El verbo tuyo, estallante en los pinares,

cambia, al llegar a las chozas de las valles

los suspiros de las gargantas abafadas

en rugidos guerreros y triunfales.

 

La aldea se irguió al clarear la aurora

aguardando la señal, y no sosiega

en acecho de la lucha vengadora.

 

¡Ya la luz del mediodía ciega,

sembrador! ¡Sembrador, ya es hora

de dar el grito y comenzar la siega!

Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág 101

Foto: Basilio Álvarez

Basilio Álvarez